Hyvä työyhteisökokemus auttaa jaksamaan - uusia keinoja taiteen maailmasta
12.6.2019

Niina Nurminen

Kehitysvammapsykiatrian yksikkö on vaativa työpaikka, jossa hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri henkilöstön kesken luo pohjan työssä viihtymiselle, ammatissa vahvistumiselle ja asiakkaan kokemukselle hyvästä palvelusta. 

Etevan kehitysvammapsykiatrian yksikössä Keravalla on henkilökunta saanut uudenlaista, taiteen maailmasta nousevaa valmennusta, jolla tavoitellaan parempaa työyhteisökokemusta ja siitä juontuvaa asiakaskokemusta. 

Valmennuksen tavoitteena on vaikuttaa henkilökunnan ajattelu- ja suhtautumistapoihin ja luoda tunneside yhteistä päämäärää kohtaan. Siihen eivät pelkät sanat ja tavallinen tiedonjako riitä, vaan ensin tarvitaan uuden oppimista ja luottamuksen kasvattamista. Siis käytännössä – mitä? 

Valmentajana toiminut näyttelijä Niina Nurminen, luova johtaja ArtSense Oy:stä selittää:

Meillä oli kolmen päivän koulutus koko työyhteisölle; kehitysvammapsykiatrian yksikön ohjaajille ja hoitajille, yksikössä työskenteleville asiantuntijoille ja esimiehille. Aloitimme orientoitumisella, jossa yhdessä keskustellen selvitimme nykytilaa; miltä se näyttää asiakkaan silmin, mikä on työntekijöiden mielestä toiminnan tavoite, millaista toiminnan pitäisi olla, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi, miten moniammatillinen työyhteisö toimii siten, että henkilöstö kokee yhteisöllisyyttä yli ammatti- ja tiimirajojen.
Toisena päivänä tutkimme vuorovaikutusta. Millaisia erilaisia persoonia työyhteisössä on, miten ihmiset ajattelevat ja toimivat, miten erilaisuus nähdään ja koetaan? Ihmiset pystyvät sopeuttamaan myös omaa vuorovaikutustaan ja toimintaansa, kun tuntevat itsensä ja toisensa paremmin. 

Tanssija Hanna Brotherus veti yhteisöllisiä harjoituksia, joissa ihminen kohdataan ihmisenä, ilman roolia. 

Kolmantena valmennuspäivänä käsiteltiin haastavia tilanteita ja niiden kanssa selviämistä. Miten stressiä voi purkaa, miten hallita ja johtaa itseään ja omia tunteitaan, miten olla tilannetajuinen, toista huomioiva ja miten ennakoida ja valmistautua muuttuviin tilanteisiin. Ei ihan helppoa näin vaativassa toimintaympäristössä, mutta uusia voimavaroja ja ratkaisuja löytyy myös yhdessä jakamalla.

Koko valmennus toteutettiin toiminnallisella tavalla, jolloin osallistujat pääsivät kokemaan, miten oma keho ja mieli toimii eri tilanteissa. Teoriaa käsittelimme toiminnan välissä. On eri asia tietää teoria kuin tuntea se käytännössä, Niina kertoo. 

Mikä muuttui valmennuksen myötä?

Valmennuksen myötä moni asia muuttui. Henkilökunta oppi tuntemaan toisiaan siten, että luottamus ja turvallisuus lisääntyivät. Keskinäinen jakaminen tuli helpommaksi ja toiseen tiimiin on nyt helpompi mennä. 

Luottamus kollegoihin vaikuttaa suoraan asiakastyöhön. Päivittäiset tilanteet ovat sekä työyhteisötilanteita että asiakaskohtaamisia. Viet aina jotakin mukanasi työkaverin kanssa kohtaamisesta asiakastilanteeseen. Ratkaisevaa on, miten pystyt nollaamaan itsesi ja menemään seuraavaan hetkeen avoimin mielin, ilman asennetta, Niina pohtii. 
Voimavara on työyhteisössä. Se auttaa myös jaksamisessa, kun kokee olonsa turvalliseksi työkavereiden keskellä. Yhdessä ajatteleminen, jakamisen tila, on hyödyksi moniammatilliselle ryhmälle. Kun satsaa siihen, saa monin verroin arjessa takaisin, Niina summaa valmennuksen hyödyn.

Valmennus yhdisti henkilökuntaa

Asiakasprosessivastaava Miia Auvinen ja hoitaja Annika Varis osallistuivat valmennukseen. He kertovat, että työyhteisössä ollaan oltu tyytyväisiä valmennukseen. Moni koki erityisesti hyväksi sen, että valmennukseen osallistuttiin yhdenvertaisina, yhtenä tiiminä, jossa ammattiroolit hävisivät ja päästiin samalta viivalta tutustumaan myös niihin henkilöihin, joiden kanssa ei arjessa tehdä läheistä yhteistyötä.

Prosessi oli kokonaisuutena hyvä. Välillä jouduimme itse kukin menemään epämukavuusalueelle, mutta koska sinne mentiin yhdessä, asia ei ollut niin pelottava. Päinvastoin, lopuksi jäi hyvä mieli siitä, että tuokin tuli yhdessä koettua, Miia muistelee valmennusta. Jos etukäteen olisin tiennyt tulevista tehtävistä, olisi kyllä jännittänyt.

Annikan mielestä valmennus toimi hyvin ja hän odotti valmennuspäiviä aina hyvillä mielin.

Molemmat valmennuspäivissä olleet vetäjät, sekä Niina että Hanna olivat mukavia ja mutkattoman tuntuisia tyyppejä, ja se osaltaan auttoi rentoon tunnelmaan. Toki koko ajan oli fokus siinä, mitä harjoitteilla tavoitellaan. Päivien fiilis oli kuitenkin aina mukava ja välitön.

Miia ja Annika kertovat, että valmennus on helpottanut hoitajienkin välistä yhteistyötä, kun eri vuorossa tai tiimissä työskentelevät pääsivät tutustumaan. Lyhyen aikavälin hyödyt ovat selkeät, ja nyt tilannetta pitää ylläpitää ja päivittää omin keinoin. 

ArtSense-fakta.png

Artsense.fi

Arkisto