Kehitysvammapoliklinikalle voi tehdä ajanvarauksia
21.10.2020

Kuvituskuva: seinäkalenterin sivu, jossa osa päivistä on merkitty keltaisella värillä.

Etevan kehitysvammapoliklinikka avataan marraskuun 2020 lopulla Vantaalla, osoitteessa Norppatie 14a ja jo nyt poliklinikalle otetaan vastaan ajanvarauksia. Ajanvarauksen voit tehdä palvelupyyntö-lomakkeella tai lähettämällä suojatun sähköpostin osoitteeseen kehitysvammapoliklinikka@eteva.fi.

Tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluja kaiken ikäisille

Kehitysvammapoliklinikka tuottaa monipuolisia asiakaslähtöisiä tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä lapsille, nuorille että aikuisille.
Poliklinikan palveluntarjontaan alkuvaiheessa avaamme kuntoutussuunnitelman laatimisen asiantuntijavastaanottoineen ja psykologin arviot. Myöhemmin syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana avaamme lisää palvelutarjontaamme.

Kehitysvammapoliklinikan palvelutuotteita ovat muun muassa

 • Autismikirjon diagnostiikka kehitysvammaiselle aikuistuvalle tai aikuiselle
 • Diagnoosi aikuiselle tai aikuistuvalle, jolla epäillään kehitysvammaisuutta
 • Kuntoutussuunnitelman laatiminen
 • Asiantuntijan kotikäynti
 • Erikoislääkärin etäkonsultaatio
 • Erikoislääkärin vastaanotto
 • Ohjaus, neuvonta ja koulutus
 • Psykologin arvio ja lausunto
 • Psykologin etäkonsultaatio
 • Puheterapia-arvio
 • Seksuaalineuvonta ja -ohjaus
 • Terapeutin tai kuntoutusohjaajan arvio ja lausunto
 • Yksittäisten kuntoutuskeinojen kartoitus ja lausunto

Kehitysvammapoliklinikka palvelee tarjoten lääketieteellistä ja moniammatillista osaamista

 • lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on todettu kehitysvammaisuus tai toimintakykyä heikentävä autismikirjon häiriö
 • aikuisia ja aikuistuvia, joilla epäillään näitä (diagnostinen kokonaisarvio).

Tuotamme erityisosaamista ja kriisien ennaltaehkäisyä

Toimimme perustason ja erikoissairaanhoidon välissä, tuotamme erityisosaamista perustason käyttöön ja tuemme kriisien ennaltaehkäisyä.

Teemme kehitysvamma- ja autismikirjon diagnostiikkaa (aikuistuvat ja aikuiset), laadimme kuntoutussuunnitelmia, tarjoamme erikoislääkäripalveluita, asiantuntija-arvioita, apuvälinearvioita, ohjausta, neuvontaa sekä tuemme vuorovaikutusta ja kommunikaatiota.

Huomioimme erityisesti palvelut helposti palvelujärjestelmässä väliinputoaville asiakasryhmille, kuten

 • ikäryhmien rajoilla olevat asiakkaat
 • kehitysvammaiset autismikirjolla olevat asiakkaat
 • lievästi kehitysvammaiset asiakkaat ja
 • maahanmuuttajat.

Kehitysvammapoliklinikalla työskentelee monialainen asiantuntijaryhmä

Kehitysvammapoliklinikalla työskentelevät

 • erikoislääkäri
 • fysioterapeutti
 • psykologi
 • puheterapeutti
 • sairaanhoitaja
 • toimintaterapeutti

Lisäksi hyödynnämme Etevan laajaa kehitysvamma-alan ja autismikirjon asiantuntijaosaamista.

Kehitysvammapoliklinikkaa johtaa Etevan ylilääkäri Lumikukka Socada.


Lisätietoja

Ylilääkäri Lumikukka Socada,
puh. 040 304 7017,
lumikukka.socada@eteva.fi

Asiakassihteeri Pauliina Nauha,
puh. 040 304 7281,
pauliina.nauha@eteva.fi

Tulosaluejohtaja Kirsi Leväpelto,
puh. 040 304 7003,
kirsi.levapelto@eteva.fi

Arkisto