Vaativa kuntoutus unohdettiin lakivalmisteluista – seuraukset merkittäviä
23.11.2020

Aidosti leveämmät hartiat -kampanjan kuvitus: harmaasävyinen siluettikuva kasvoista, joiden päälle on piirretty punainen ruksi.

Aidosti leveämmät hartiat

Eteva kuntayhtymän, Vaalijalan kuntayhtymän ja Kårkulla samkommunin asiantuntijat arvioivat, että jos vaativaa kuntoutusta ei lisätä lakiehdotukseen, palveluiden saatavuus heikkenee välittömästi.

Vammaispalvelulainsäädännön muutosesityksessä ei ole huomioitu vaativaa kuntoutusta, jota toteutetaan kriisi- ja kuntoutusyksiköissä. Jos asiakkaat eivät jatkossa saa vaativampaa kuntoutusta erityispalveluja tarjoavilta kuntayhtymiltä, siirtyy kriisiasiakas erikoissairaanhoitoon, jossa hän viettää muutaman viikon ja palaa sairaalajakson jälkeen takaisin kotiin. Liian lyhyet tai riittämättömät kuntoutusjaksot voivat aiheuttaa perheille henkistä kärsimystä.

–Asiakkailla voi olla esimerkiksi itsetuhoisuutta tai väkivaltaisuutta, mikä voi johtaa perheissä isoihin tragedioihin. Joskus kuntoutettava asiakas voi kohdistaa epätoivottua toimintaa omaan perheeseensä, mikä aiheuttaa myös fyysistä kärsimystä, muistuttavat Etevan toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen ja Kårkulla samkommunin asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen päällikkö Susanne Karlsson.

Myös Kehitysvammaliitto arvioi, että vammaispalvelulainsäädännön muutosesitykset eivät ole riittäviä turvaamaan kehitysvammaisten ja vaikeasti puhevammaisten ihmisten vammaispalvelujen saatavuutta nykytilanteessa ja tulevaisuudessa.

Kehitysvammaliitto esittää, että erityishuollon palvelujen kokonaisuus otetaan uudelleen tarkasteluun osana vammaispalvelulain valmistelua ja soteuudistusta.

–Näitä palveluja toteutetaan moniammatillisesti sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä. Kaikki palvelut eivät ole terveydenhuollon palveluja, esimerkiksi psykososiaalisen tuen palveluissa tarvitaan vahvaa sosiaalihuollon osaamista. Näihin palveluihin kuuluu myös lähiyhteisöjä ja perheitä tukeva moniammatillisten tiimien tarjoama konsultoiva apu ja tuki sekä kriisipalvelut esimerkiksi haastavan käyttäytymisen tilanteissa. Jatkossa näitä vaativia erityispalveluja tulisi olla tarjolla diagnoosista riippumatta kaikille niitä tarvitseville vammaispalvelulain soveltamisalaan kuuluville henkilöille, Kehitysvammaliitto arvioi lausumassaan.

–Näin turvaisimme paremmin kaikista eniten tukea tarvitsevien vammaisten ihmisten oikeuden riittävään hoivaan, huolenpitoon ja yksilölliseen elämään jatkossakin, sanoo toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen Kehitysvammaliitosta.

Kehitysvammaliitto edellyttää epäkohtien korjaamista vammaispalvelulain jatkovalmistelussa. Liitto esittää, että valmisteluissa arvioitaisiin uudelleen yhtymäpinnat terveydenhuoltolakiin, työelämäosallisuuden lainsäädäntöön, IMO-lainsäädäntöön, sote-lainsäädäntöön ja kuntoutuksen kokonaisuudistukseen. Kehitysvammaliiton lausuma on kokonaisuudessaan osoitteessa https://www.kehitysvammaliitto.fi/kehitysvammaliiton-lausuma-vammaispalvelulain-jatkokehittamisen-vaatimuksista/

Myös Eteva kuntayhtymä, Vaalijalan kuntayhtymä ja Kårkulla samkommun esittävät vaativan kuntoutuksen lisäämistä vammaispalvelulainsäädäntöön.

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä
Marika Metsähonkala
Puh. 040 304 7001
marika.metsahonkala@eteva.fi

Katso Aidosti leveämmät hartiat -kampanjan muut tiedotteet, artikkelit ja video.

Arkisto