Vierailuohje asumispalveluihin ja kehitysvammapsykiatrian yksiköihin
26.11.2020

Oletuskuva

Suosittelemme ensisijaisesti asukkaiden ja omaisten tapaamisia ulkona. Jos se ei ole mahdollista esimerkiksi huonon sään vuoksi, omaiset voivat vierailla asumisyksiköissä etukäteen sopien.

Omaisten vierailu tapahtuu asukkaan omassa huoneessa

 • Vierailusta sovitaan henkilökunnan kanssa etukäteen.
 • Vierailijan tulee olla täysin terve.
 • Vierailijoita voi tulla asukkaalle enintään 1-2 kerrallaan.
 • Suosittelemme vierailun kestoksi enintään yhtä tuntia.
 • Vierailu tapahtuu ainoastaan asukkaan omassa huoneessa. Yhteisissä tiloissa oleskelu on kielletty.
 • Henkilökunta opastaa hygieniakäytänteissä ja antaa maskin vierailun ajaksi.
 • Vierailijoilta edellytetään maskin käyttöä koko vierailun ajan. Maskia ei saa poistaa kasvoilta edes lyhyeksi ajaksi.

Kun saavut vierailulle

 • Ilmoita henkilökunnalle saapumisestasi.
 • Pidä huolta turvaetäisyydestä.
 • Noudata tehostettua käsihygieniaa ja oikeaa yskimis- ja aivastamistek-niikkaa.
 • Käytä käsihuuhdetta yksikköön tullessa ja sieltä poistuessa.
 • Suojaudu kertakäyttöisellä maskilla koko vierailun ajan.
 • Pidä turvaväli asukkaaseen.

Edellytämme ohjeiden tarkkaa noudattamista, jotta voimme turvata vierailut asumisyksiköissämme jatkossakin. Toimintayksikön henkilökunta seuraa vie-railuohjeen noudattamista.

Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan asukkaan omaisten vierailut sovitaan yksikön kanssa erikseen.

Asukkaan vierailut asumisyksikön ulkopuolelle esimerkiksi perhejuhliin tai kotilomalle

Etevan asukkaita suojataksemme pyydämme huomioimaan seuraavat asiat vierailulla

 • Käytä suu-nenäsuojusta.
 • Muista turvaväli.
 • Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.


Lisätietoja antavat

Johanna Sinkkonen
tulosaluejohtaja,  Elämän tuki
p. 040 304 7002


Kirsi Leväpelto
tulosaluejohtaja, Erityispalvelut
p. 040 304 7003

Arkisto