Seksuaalineuvontaa saa kehitysvammapoliklinikalta
2.12.2020

Kuvituskuva: 2 leppäkerttua lehdellä.

"Sukupuolisuus ja seksuaalisuus ovat normaali ja olennainen osa ihmisen elämää. Ne kuuluvat jokaisen elämään niihin liittyvine haluineen, toiveineen, mielikuvineen ja pelkoineen. Ei ole olemassa ihmisiä, joille nämä perustarpeet eivät kuuluisi ja joita sukupuolisuus- tai seksuaalisuuskysymykset eivät koskettaisi.” (Ihmisoikeudet asumisessa 'VIA' -projekti)

 

Etevassa seksuaalineuvontaa on nyt saatavana kehitysvammapoliklinikalta palvelupyynnöllä. Palvelua voi hakea myös kuntayhtymän ulkopuolisille asiakkaille. Palvelun tavoitteet ja laajuus määritellään aina yksilöllisesti. Seksuaalineuvonta voidaan toteuttaa asiakkaan henkilökohtaisina tapaamisina ja seksuaalineuvoja voi pyynnöstä osallistua asiakkaan verkostopalaveriin.

Oikea-aikainen ja ajoissa annettu seksuaalineuvonta ja ohjaus ehkäisee seksuaaliongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista parantaen elämänlaatua. Tyypillisiä seksuaalineuvontatilanteita ovat mm. tunteiden ilmaisun, vuorovaikutuksen ja läheisyyden ongelmat, ongelmat oman seksuaalisuuden toteuttamisessa, identiteetin, itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyvät pulmat, vamman ja lääkitysten vaikutukset seksuaalisuuteen ja seksielämään. Arvoristiriidat aiheuttavat usein suurta hämmennystä asiakkaan lähiyhteisössä, joten usein myös asiakkaan lähipiirin neuvonta ja opastus on tärkeässä roolissa.

Kommunikoinnin ymmärryksen ja vuorovaikutuksen erityispiirteet on huomioitava neuvonnassa. Asiakkaalle annettavan tiedon on oltava asiakkaan vastaanottokyvylle sopivaa, usein konkreettista ja selkeää. Lisäksi on tärkeää tutustua, millaisessa ympäristössä asiakas elää ja kuinka asiakkaan läheisten ihmisten oma arvot, asenteet ja toiminta vaikuttavat asiakkaan mahdollisuuteen toteuttaa seksuaalisuutta.

Lue lisää kehitysvammapoliklinikasta

Lue lisää sivun aiheesta:

Arkisto