Etäpalvelut kehittyvät ja laajenevat Etevassa 2020
26.2.2020

Oletuskuva

Hyviä kokemuksia ja tuloksia kerännyt etäpalvelujen pilotointi saa jatkoa tänä vuonna. Tavoitteena on sujuvoittaa ja parantaa etäpalvelujen saatavuutta ja laatua.  Etäpalvelujen mahdollisuuksia aletaan tänä vuonna hyödyntää myös Etevan asumispalveluissa.

Viime vuonna etäpalvelujen pilotointi toteutui muun muassa Hämeenlinnan kehitysvammapsykiatrian yksikössä sekä asiantuntijapalveluissa. Pilotointi toteutettiin moniammatillisesti ja etäpalvelujen käyttöönoton koulutuksiin osallistui huikeat 75 lähityöntekijää ja asiantuntijoita.

Etäpalveluja käyttöön otettaessa pilotoitiin uusia toimintaprosesseja sekä integroimalla etäpalvelutyötä jo olemassa olevaiin toimintamalleihin ja prosesseihin. Esimerkkeinä pilotoiduista etäpalveluista olivat muun muassa lääkärin etäpoliklinikka, psykologin etävastaanotot ja etätukitukitiimit sekä työryhmien neuvottelut kuten viikkotyöryhmät ja verkostoneuvottelut. Etäpalvelut todettiin Etevan palveluja, strategiaa, työhyvinvointia ja ekologisia näkökulmia hyvin tukevaksi uudeksi palvelumalliksi.

Jatkossa kehitetään sisältöä ja uusia palvelutuotteita

Etäpalvelujen kehittäminen jatkuu sisällön ja uusien palvelutuotteiden, kuten lääkärin ja psykologin etäkonsultaatioiden kautta ja lisäksi mahdollistetaan muiden asiantuntijapalvelujen etäkonsultaatioiden kehittäminen ja tuotteistus.

Erityispalveluissa tavoitteena on etäpalvelujen käytön laajentaminen työskentelymallina kaikkiin kehitysvammapsykiatrian yksiköihin vuonna 2020. Kaikissa Kehitysvammapsykiatrian yksiköissä hyödynnetään jo videoneuvottelutekniikkaa. Myös Elämän tuen yksiköissä (asumispalvelut ja päiväaikainen toiminta), joissa on suurin tarve asiantuntijapalveluille (vaikeahoitoisimmat ja eniten palveluja tarvitsevat asukkaat) jatketaan asiakkaiden palvelujen kehittämistä.

Etäpalvelutuotteita ja -tekniikkaa hyödynnetään myös Etevan tulevissa palveluissa, kuten muun muassa kehitysvammapoliklinikan palveluissa. Tänä vuonna etäpalvelujen piiriin tavoitellaan myös aivan uusia palveluja, kuten perhehoitajien konsultaatiomahdollisuuksien parantamista ja neuropsykiatrisia konsultaatioita.

Haluamme tarjota Suomen parasta etäpalvelua Etevan asiakkaille!

Lisätietoja
Elina Santti, ylilääkäri
P. 040 304 7017
elina.santti@eteva.fi

Arkisto