Eteva suosittaa kotilomista luopumista asiakkaiden terveyden suojelemiseksi
25.3.2020

Oletuskuva

Vallitsevan koronavirusepidemian vuoksi

  • Etevan ryhmäkodeissa asuvia,
  • Etevan perhehoidossa olevia,
  • kehitysvammapsykiatrian yksiköissä hoitojaksolla olevia ja
  • heidän läheisiään

ohjeistetaan luopumaan asiakkaiden kotilomista, kunnes koronavirusepidemia helpottaa. Olemme jo aikaisemmin asettaneet vierailukiellon ryhmäkoteihin ja kehitysvammapsykiatrian yksiköihin virusepidemian vuoksi.

Suosittelemme pitämään yhteyttä asiakkaisiimme esimerkiksi puheluin ja videopuheluin.

Jos asiakas kuitenkin lähtee kotilomalle ja saa sen aikana hengitystieinfektion oireita, hän ei voi palata ryhmäkotiin ennen kuin hänellä on takanaan 48 tunnin oireeton jakso. Jos asiakkaalla todetaan koronatartunta, hän voi palata, kun oireiden alkamisesta on kulunut 7 päivää ja asiakas on sen jälkeen ollut 2 päivää oireeton.

Ryhmäkodeissamme asuu riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä, joiden turvallisuuden takaamiseksi nämä toimenpiteet ovat välttämättömiä. Toivomme asukkailta ja heidän lähihenkilöiltään ymmärrystä näiden toimenpiteiden suhteen.

Seuraamme tilanteen kehittymistä jatkuvasti ja päivitämme ohjeistuksiamme sen mukaisesti.

Näitä linjauksia koskevia tarkempia soveltamisohjeita Etevassa antavat tulosaluejohtajat ja aluepäälliköt.

Asumispalvelujen ja perhehoidon osalta:

Kehitysvammapsykiatrian osalta:

 

Ystävällisesti,

Eteva kuntayhtymä

Marika Metsähonkala
toimitusjohtaja
p. 040 304 7001

Arkisto