Haastavan käyttäytymisen kierteeseen on apua saatavilla
15.9.2020

Kuvassa ovat etualalla vaaleahiuksinen Anna-Elina Leskelä-Ranta ja hänen takanaan tummahiuksinen Jaana Kohvakka.

Etevan johtava psykologi Anna-Elina Leskelä-Ranta ja palvelukehittäjä Jaana Kohvakka kertoivat erityishuoltopäivillä 11.9.2020 haastavan käyttäytymisen arvioinnista ja sen kohtaamisesta Etevassa.

Haastava käyttäytyminen ei aina ole henkilöstä nouseva ongelma, vaan se voi johtua myös toimintaympäristöstä. Käyttäytymisen taustalla voi olla henkilön aiempia kokemuksia, väärinopittuja käyttäytymismalleja, vuorovaikutukseen tai mielenterveyteen liittyviä asioita. Asiaa tutkittaessa pitää selvittää myös mahdolliset lääketieteelliset ongelmat, esimerkiksi kipu.

Leskelä-Ranta kertoo, että usein haastavan käyttäytymisen taustalla on sosiaaliseen kanssakäymiseen tai ryhmädynamiikkaan liittyviä asioita, kuten asiakkaiden keskinäisiä välien selvittelyitä. Taustalla voi toki olla myös tavallisia kehityskriisejä, vaikkapa nuoruusvaiheen kuohut.

”Moni meistä on joskus vähän uhmakkaana tai puolustuskannalla, kun opettelee ottamaan tukea vastaan, vaikka haluaisi osata kaiken ihan itse. Haastavasti käyttäytyvä on myös saattanut huomata, että aggressiivinen käyttäytyminen on melko tehokas tapa saada asiat menemään omien toiveiden ja tarpeiden mukaan, siinä missä neuvotteleminen on hidasta ja hankalaa. Ja lopuksi, joidenkin kohdalla haastavan käyttäytymisen selvittelyissä löytyy taustalta pitkäaikaisia, emotionaalisiin ja psyykkisiin voimavaroihin liittyviä mielenterveyden ongelmia. Melkoista salapoliisin työtä tämä haastavan käyttäytymisen taustojen selvitteleminen siis”, Leskelä-Ranta sanoo.

Kuvassa on esityksen dia, jossa piirretty suuttunut ihminen, taustalla puhekuplissa erilaisia suuttumuksen aiheita, esimerkiksi "olen väsynyt" ja etualalla punainen käsinkirjoitettu teksti: Ja sitten mulle sanotaan, että älä kiukuttele. esim.
Kuva: HAASTE-hanke 2012.

Moniammatilliset asiantuntijapalvelut lähityöntekijöiden tukena

Psykologien ja muiden asiantuntijoiden tehtävänä on selvittää haastavan käyttäytymisen mahdollisia syitä. Erilaiset arvioinnit ja selvitykset eivät ole itse tarkoitus – asiantuntijoiden viisauden kertyminen asiakkaan tilanteen suhteen ei riitä, vaan tarkoitus on löytää lähityöntekijöille konkreettisia keinoja arjen tilanteista selviämiseen.

Etevan asumispalveluihin kuuluu tarvittava asiantuntijatuki. Siksi asumisyksiköstä voidaan pyytää asiantuntijapalveluiden apua, jos yksikössä herää huoli asiakkaan haastavasta käyttäytymisestä. Asiakkaan tilanteen selvittely alkaa asiakkaaseen ja asumisyksikköön tutustumalla sekä havainnoimalla siellä toimintaa. Erilaisten arviointimenetelmien lisäksi tärkeä osa tilanteen selvittelyä ovat lähityöntekijöiden ja -ihmisten haastattelut. Lopuksi käydään koko työryhmän kesken keskustelua ja sovitaan toimenpiteistä.

Etevan jalkautuvat palvelut tukevat tukijaa

Jos lähityö ei koe saavansa asiantuntijatuesta riittäviä ratkaisuja, voidaan arjen kanssakulkijoiksi ja lisätueksi kutsua myös jalkautuvat palvelut. Niiden tehtävänä on lähityön tukeminen arjen työvuorojen aikana. Tarkoitus on löytää keinot arjen sujumiseksi asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä sekä vahvistaa lähityöntekijöiden osaamista. Jalkautuvan palvelun tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan välttää erilaisessa toimintaympäristössä toteutettavaa kehitysvammapsykiatrian tutkimusjaksoa, jolloin asiakas joutuisi lähtemään pois omasta kodistaan.

”Haastavasti käyttäytyvän henkilön kanssa toimiessa on tärkeää ymmärtää käyttäytymisen taustalla olevia syitä. Usein tämä auttaa haastavan käyttäytymisen kohtaamisessa ja tukee asiakkaan ja ohjaajan inhimillistä ja positiivista vuorovaikutusta. Arkeen tulisi mahdollistaa avoin ja keskusteleva ilmapiiri, jossa työntekijöillä on lupa puhua tunteista, mitä asiakkaan haastava käyttäytyminen heissä herättää. Jalkautuvien palveluiden yhtenä tarkoituksena on toimia lähityöntekijöiden tukena haastavan käyttäytymisen kohtaamisessa”, kertoo Kohvakka jalkautuvien palvelujen tehtävästä.

 

Lisätietoja

Johtava psykologi Anna-Elina Leskelä-Ranta, p. 040 304 7831

Palvelukehittäjä Jaana Kohvakka, p. 040 304 8100

sähköpostit etunimi.sukunimi@eteva.fi 

Arkisto