Digiyksikkö kehittää Ella-sovellusta
14.12.2021

Pöydällä iPad-laite, jonka ääressä kaksi henkilöä.

Etevan digiyksikön tehtävä on tukea asiakkaita ja henkilöstöä digitaalisten välineiden käytössä, hankinnassa ja sovellusten hyödyntämisessä. Tähän käyttöön on jo hankittu laitteita ja kehitetty Ella-sovellus, jota asiakkaat voivat käyttää itse tai yhdessä ohjaajan kanssa. Ella-sovellus tarjoaa tekemistä, ohjeita toimintoihin ja palvelee myös eräänlaisena menetelmäkirjastona työntekijöille. Ella-sovellus on otettu käyttöön kaikilla Etevan iPad-laitteilla.

Ella-sovelluksen perimmäinen tarkoitus on rikastuttaa asiakkaiden arkea erilaisilla aktiviteeteillä, ja samalla ohjaajat voivat hyödyntää sovellusta työnsä tukena. Sisällöissä on pyritty monipuolisuuteen ja niitä kehitetään jatkuvasti.

Kaikkia Etevan asiakkaita ja työntekijöitä kannustetaan tutustumaan sovellukseen ja kokeilemaan rohkeasti sen sisältöjä. Näin saamme sovelluksesta mahdollisimman paljon iloa ja hyötyä arkeen sekä arvokasta käyttökokemusta niistä sisällöistä, jotka oikeasti koetaan arjessa toimiviksi. Asiakkaat ja Etevan työntekijät voivat osallistua Ellan sisällön kehittämiseen ja ovat niin jo aktiivisesti tehneetkin.

Etevan digiyksiköstä vastaa palvelupäällikkö Janne Kortelainen, jonka yhteystiedot löydät tästä linkistä.

 

 

Arkisto