Lasten ja nuorten kuntoutuspalvelua Tikkarellista
15.12.2021

Nainen nostaa vammaista lasta nostolaitteen avulla.

Etevan lyhytaikaisyksikkö Tikkarellin palvelujen uudistamisen tavoitteena on tarjota lasten ja nuorten pidempiaikaista kuntoutusta esimerkiksi kehitysvammapsykiatrian tutkimusjakson jälkeen tai kehitysvammapoliklinikalla tehdyn kuntoutussuunnitelman mukaan. Kuntoutuspalvelun lähtökohtana on jäsenkunnista esiin nousseet tarpeet.

Asiakkaita ovat alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Kuntoutuspalvelu voi vastata asiakkaan tarpeisiin esimerkiksi tilanteissa, joissa lapselle tai nuorelle selvitellään jatkoasumisen vaihtoehtoja tai on tarpeen tukea lapsen tai nuoren sijoittumista takaisin kotiin esimerkiksi kehitysvammapsykiatrian jakson jälkeen.

Palvelun kesto ja asiakkaan tuentarve arvioidaan yksilöllisesti. Huomioitavaa on, että kuntoutuspalvelujaksot kestävät noin 3–6 kuukautta.

Ennen kuntoutuspalvelun alkamista suunnitellaan moniammatillisesti kullekin asiakkaalle yksilölliset tavoitteet. Palvelu sisältää lapsen tai nuoren sekä hänen perheensä ohjauksen ja tuen arjesta selviytymiseen. Vanhempien sekä koko perheen jaksamisen tukeminen ovat työskentelyn keskiössä. Kuntoutuspalvelun aikana on mahdollista saada erilaista asiantuntijatukea esimerkiksi autismikirjon, kommunikaation sekä toiminnanohjauksen erityiskysymyksiin. Tikkarellin lyhytaikaishoidon yksikössä henkilökunnalla on erityistä osaamista ja kokemusta autismikirjon sekä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käytöstä.

Arjen ohjauksen tukena toimivat yksikön oma sairaanhoitaja sekä autismiin perehtynyt erikoisohjaaja.

Kuntoutuspalvelu käynnistetään yksikössä asteittain huolehtimalla erityisesti henkilöstön osaamisen vahvistamisesta, jotta uusia työmenetelmiä tai toimintamalleja voidaan ottaa käyttöön ja lasten haastaviin tarpeisiin pystytään vastaamaan. Tavoitteena on käynnistää palvelua alkuvuoden 2022 aikana.

Palveluun ohjaudutaan tekemällä Etevan nettisivujen kautta palvelupyyntö, jonka jälkeen asiakkaan tilanne arvioidaan moniammatillisesti ja määritellään kuntoutuspalvelun tavoitteet yhteistyössä asiakkaan sekä hänen verkostonsa kanssa.

Lisätietoja

palvelupäällikkö Eeva-Leena Sipola
johtava sosiaaliohjaaja Minttu Istermaa

Palvelupyyntö (siirryt suojattujen lomakkeiden järjestelmään)

Arkisto