Uutta Kehitysvammapoliklinikalla
7.12.2021

Kuvassa pöydän ääressä mies ja kaksi naista.

Kuvassa: vasemmalta Kehitysvammapoliklinikan toimintaterapeutti Harri Tuomi, sairaanhoitaja Katri Miettinen ja apulaisylilääkäri Katri Makkonen.

Etevan Kehitysvammapoliklinikan moniammatillinen työntekijätiimi on kasvanut ja siinä työskentelee nyt kolme erikoislääkäriä, sairaanhoitaja, psykologi, toiminta-, puhe- ja fysioterapeutti sekä asiakassihteeri. Tiimiä vahvistaa psykologiharjoittelija. 

Uudet työtekijät esittäytyvät

Apulaisylilääkäri Katri ”Kati” Makkonen

Koulutukseni on LT ja lastentautien erikoislääkäri, nuorisolääketieteen erityispätevyys. Olen aiemmin ollut työssä muun muassa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa HUS-alueella (muun muassa erikoistuvana ja erikoislääkärinä HYKS:n Lastenklinikalla 17 vuotta), väitöskirjatyöni tein Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksella, sosiaali- ja terveysministeriössä.

– Kliinisessä työssäni olen tavannut hyvin monenlaisia lapsipotilaita - käytännössä koko lasten ja nuorten sairauksien kirjon. Kehitysvammaisten hoidon ja hoivan haasteet ovat myös tuttuja. Pidän monialaisesta ja -ammatillisesta työstä. Nuoruusikäiset asiakkaat ovat erityisen lähellä sydäntäni. Etevalla vastaan kehitysvammapoliklinikan toiminnoista ylilääkärin alaisuudessa ja teen potilastyötä sekä hallinnollista työtä.

Sairaanhoitaja Katri Miettinen

Koulutukseni on sairaanhoitaja. Minulla on 20 vuoden kokemus kehitysvammaisista, autistisista ja psykososiaalista tukea tarvitsevista asiakkaista sekä ohjauksellisesta ja hallinnollisesta työstä.

– Kehitysvammaisten parissa työskentely on monipuolista ja vaihtelevaa. On upeaa kohdata joka päivä erilaisia persoonia, jotka omista haasteistaan ja rajoitteistaan huolimatta ovat positiivia ja nauttivat elämän pienistäkin asioista. On ollut myös rikkaus päästä osaksi moniammatillista tiimiä. Näen, että meillä kehitysvammapoliklinikalla on hyvin vahva osaaminen ja täydennämme toinen toistemme työtä hienosti. Etevalla tehtäviäni ovat asiakkuuksien käynnistäminen, menneisyyden ja nykytilanteen kartoitus, lääkityksen seuranta sekä case management eli huolehtiminen palveluiden sujuvuudesta.

Toimintaterapeutti Harri Tuomi

Olen lasten ja nuorten toimintaterapiaan erikoistunut toimintaterapeutti. Olen aiemmin työskennellyt aistivammajärjestössä aistimonivammaisten ja lievemmin kuulo-näkövammaisten kuntoutuksen ja perhetyön parissa, yliopistosairaalan lastenneurologisessa yksikössä erilaisten lastenneurologisen alueen lasten, nuorten ja perheiden kanssa kuntoutussuunnittelu- ja apuvälinetyössä, harvinaisten sairauksien parissa Norio-keskuksessa kuntoutus- ja perhetyössä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssiympäristössä sekä ohjaajana päivä- ja työtoiminnassa.

– Työssäni pidän tärkeänä ja antoisana mahdollisuutta moniammatilliseen yhteistyöhön ja oppimiseen. Aikaisemmissa työpaikoissani olen pyrkinyt paneutumaan muun muassa aistien toiminnan ja aistisäätelyn haasteiden ymmärtämiseen ja niihin vaikuttamiseen asiakkaiden arjessa. Olen työskennellyt eniten lapsuus- ja nuoruusikäisten parissa, joten nykyisessä työssäni aikuis- ja keski-ikäisten asiakkaiden osalta minulla on opittavaa ja haastetta uuteen. Kehitysvammapoliklinikalla tehtäviini kuuluu kuntoutussuunnittelua ja toimintakyvyn arvioita osana moniammatillista työryhmää.

 

Kehitysvammapoliklinikka palvelee uusissa tiloissa

Etevan pian yksi vuotta täyttävä kehitysvammapoliklinikka muutti uusiin tiloihin Vantaan Myyrmäkeen elokuun alussa. Myyrmäessä asiakkaita palvellaan nykyaikaisissa tiloissa lähellä julkisia liikenneyhteyksiä. 

Kehitysvammapoliklinikka palvelee ensisijaisesti Etevan omistajakuntien asukkaita, mutta myös muista kunnista tulevia asiakkaita. Palveluihin pääsee lääkärin tai sosiaalityöntekijän lähetteellä. Asiakkaille tehdään moniammatillisia tutkimuksia ja diagnostisia kokonaisarvioita, hoidonaloituksia sekä kuntoutusarviointeja ja -suunnitelmia. Hoitojaksot koostuvat useimmiten 1–5 käyntikerrasta. Asiantuntijatiimin kokoonpano mietitään asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Kehitysvammapoliklinikan työntekijät konsultoivat ja tekevät yhteistyötä Etevan asiantuntijapalvelujen kanssa.

Kehitysvammapoliklinikan asiakkaina on kaiken ikäisiä ihmisiä, joilla on todettu kehitysvammaisuus tai autisminkirjon häiriö. Poliklinikka toimii yhteistyössä perustason ja erikoissairaanhoidon kanssa; ajankohtaisena aiheena on jatkossa esimerkiksi Down-henkilöiden muistin tutkiminen.

 

Arkisto