Kehitysvammapoliklinikan toiminta hyvässä vauhdissa
18.2.2021

Oletuskuva

Toimintamme Etevan kehitysvammapoliklinikalla on päässyt hyvään vauhtiin. Aloitimme viime syksynä, ja moniammatillisen työryhmän vastaanotot toimivat Vantaan Korsossa Norppatie 14a:ssa.

Toimimme perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välissä. Poliklinikka on lähetepoliklinikka, otamme vastaan lähetteitä julkisen puolen terveyspalveluista, sosiaalitoimesta ja erikoissairaanhoidosta. Tuotamme tutkimus-, hoidonaloitus- ja kuntoutusjaksoja asiakkaille. Emme ole jaksojen jälkeen hoitovastuussa, vaan hoitovastuu siirtyy seuraavalle hoitotaholle, useimmiten perusterveydenhuoltoon.

Poliklinikalla tehdään kehitysvamma- ja autismikirjon diagnostiikka (aikuistuvat ja aikuiset), tutkitaan kehitysvammaisen tai autismikirjolla olevan psyykkistä vointia ja haastavaa käytöstä, tutkimme kasvua ja kehitystä ja vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Laadimme kuntoutussuunnitelmia, arvioimme apuvälineiden ja muun avun tarpeen. Tuemme kommunikaatiota.

Konsultoimme perusterveydenhuoltoa ja kehitysvammaisten asumisyksiköitä. Annamme ohjausta ja neuvontaa asiakkaille ja heidän läheisilleen.

Palveluihimme kuuluvat erikoislääkärin vastaanotto, myös etänä, sekä konsultaatiopalvelu muille asiantuntijoille. Poliklinikallamme on asiantuntijoina muun muassa psykologi, fysioterapeutti, puheterapeutti ja toimintaterapeutti. Poliklinikkaa tukee Etevan laaja kehitysvamma- ja autismiosaaminen.

Tuotamme koulutusta ammattilaisille yhteistyössä HUS:in kanssa.

Huomioimme palveluissamme erityisesti ikäryhmien rajoilla olevat asiakkaat, kehitysvammaiset autismikirjolla olevat asiakkaat, lievästi tai vaikeasti kehitysvammaiset asiakkaat ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt.

 

Lähetteen tekeminen kehitysvammapoliklinikalle

Lähetteen tai palvelupyynnön voi lähettää suojatulla sähköpostilla tai postitse. Suojatun sähköpostin voi lähettää osoitteeseen kehitysvammapoliklinikka@eteva.fi. 

Kotikunta on useimmiten maksajatahona, joten heidän tulee olla tietoisia Eteva kehitysvammapoliklinikalle tehtävistä palvelupyynnöistä.

Tästä linkistä pääset suoraan tarkempaan ohjeeseen lähetteen tekemisestä.

 

Arkisto