Kunnat vaikuttamassa Etevan palvelutuotteiden sisältöihin
18.2.2021

Piirroskuva, jossa kaksi ihmistä työntävät kahta palapelinpalaa yhteen.

Syksyn 2020 Etevan ja jäsenkuntien välisissä sopimusohjausneuvotteluissa nousi esiin jäsenkuntien toive mahdollisuudesta vaikuttaa Etevan palvelutuotteiden sisältöihin. Neuvottelujen aikana päätettiin, että Eteva kutsuu kuntien edustajia työryhmään, jossa palvelumuotoilun keinoin käydään läpi palvelutuotteisiin liittyvät muutostarpeet sekä mahdolliset uudet palvelut.

Työskentelyn pohjaksi toteutettiin jäsenkunnille kysely, jossa selvitettiin kuntien näkemyksiä palvelutuotteiden muutostarpeista sekä uusista palveluista. Lisäksi tietoa tarpeista kerättiin sosiaalityön kuntakierroksilla loppuvuodesta 2020 sekä kerättiin yhteen sopimusohjausneuvotteluissa esiin nousseet muutostarpeet.

Palvelumuotoilun keinoilla parempia palvelutuotteita

Kuntien ja Etevan palvelutuotetapaamisiin osallistui noin 10 jäsenkunnan tai kuntayhtymän edustajaa ja ne toteutettiin videon välityksellä tammi- ja helmikuussa. Yhteisessä työskentelyssä keskityttiin erityisesti niihin palvelutuotteisiin, joissa on muokattavaa sekä uusien palvelutuotteiden muotoiluun jäsenkuntien tarpeiden pohjalta. Palvelutuotteiden muokkaus kohdentui asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palvelutuotteiden välisten erojen selkeyttämiseen. Lisäksi tapaamisissa käytiin keskustelua siitä, milloin määräaikaista lisätukea ja ryhmämuotoista toimintaa asumisyksikössä tarvitaan.

Palvelumuotoilun keinoin käsiteltiin uusia palvelutuotetoiveita. Uusina palvelutuotteina syntyi senioriasuminen sekä kotiin vietävien palvelujen kokonaisuus. Lisäksi Etevan sisäisesti selvitetään mahdollisuuksia tuottaa myös muita kyselyissä esiin tulleita palveluja. Näitä ovat muun muassa erilaiset konsultaatio palvelut, liikkuvat palvelut sekä erityisen tuen palvelut.

Palvelutuotteiden muotoilua jatketaan Etevassa kuntatapaamisten jälkeen niin, että vuoden 2022 palvelutuoteluettelossa näkyy yhteinen työskentelyn tulos. Työskentely oli molemmin puolin antoisaa, aktiivista ja uutta, ja sitä tullaan edelleen jatkamaan osana Etevan palvelutuotemuotoilun kokonaisuutta.

 

Lisätietoja

Johanna Sinkkonen
tulosaluejohtaja
puh. 040 304 7002
johanna.sinkkonen (at) eteva.fi

Arkisto