Merkityksellinen työ ja turvallinen työympäristö
11.2.2021

112-päivä. Ennakointi vie vaaroilta voimat.

Etevassa tehdään pitkäjänteistä turvallisuustyötä. Vuonna 2015 meille myönnettiin sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto laaja-alaisesta ja suunnitelmallisesta turvallisuustyöstä muun muassa turvallisen asuinympäristön varmistamiseksi. Myös henkilöstön turvallisuus on meille tärkeää, ja työtä on tehty pitkäjänteisesti yhteistyössä työterveyshuollon ja tapaturmavakuutusyhtiön kanssa tavoitteena turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Nyt Etevassa käynnistyi jo kolmas vuosi, kun teemme systemaattisesti työtä turvallisemman ja sujuvamman arjen varmistamiseksi työyhteisölähtöisesti. Meillä on työyhteisöissä käytössä toimintamalli, jonka avulla työyhteisön jäsenet yhdessä tunnistavat työhön liittyviä kuormitus-, riski- ja voimavaratekijöitä. Tavoitteena on jatkuvan parantamisen mallilla tehdä jokaisesta päivästä turvallinen ja hyvinvointia tukeva niin asiakkaille kuin henkilöstöllekin.

Työn vaarojen ja riskien tunnistaminen sekä arviointi ovat meillä jatkuvaa toimintaa. Teemme turvallisuuteen liittyviä havaintoja ja pyrimme oppimaan sattuneista tapahtumista. Painopiste on ennakoivassa toiminnassa ja yhdessä tekemisessä. Keskeisessä roolissa ovat osaaminen, sitoutuminen yhteiseen tekemiseen ja halu oppia. Osaamisen vahvistamiseksi otamme käyttöön tänä vuonna valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan turvakortti-koulutuksen.


Turvallisuusasioita on tärkeä pitää esillä arjessa ja nostaa ne aina joskus myös työpäivän keskiöön. Siksi vietämme Etevassa myös kansallista ja eurooppalaista turvallisuuspäivää, 112-päivää. Työyhteisöissä 112-päivää voi hyödyntää osana turvallisuuden vuosikelloa esimerkiksi suunnittelemalla 11.2. päivälle oman yksikön näköisen turvallisuuspäivän, jossa panostetaan ennakointiin ja vaarojen tunnistamiseen tai tilanteessa toimimiseen harjoittelun avulla.


Turvallisuutta ja hyvinvointia parannetaan joka päivä, yhdessä tekemällä.

 

Lisätietoja
Kirsi-Maria Keiholehti
Työsuojelu- ja riskienhallintapäällikkö

Arkisto