Vaativan tason asumiselle on kysyntää
18.2.2021

Kuvituskuvassa osa valkoisen talon julkisivua, jossa näkyy vihreä ulko-ovi ja vihreät ikkunanpokat.

Eteva toteutti syksyllä 2020 jäsenkunnille kyselyn vaativan tason asumisen tarpeista. Kyselyn tavoitteena oli tarkentaa sopimusohjausneuvotteluissa esiin noussutta tarvetta vaativan tason asumisesta, jotta sitä voidaan lähteä laajentamaan palvelurakenteessa riittävän tiedon pohjalta.

Kyselyyn vastasi 15 kuntaa tai kuntayhtymää. Vastausten perusteella kunnat arvioivat, että palvelua tullaan tarvitsemaan eri puolilla Etevan toiminta-aluetta. Vastaajista valtaosan mukaan yksikkö voi sijaita noin 100 kilometrin säteellä kotikunnasta, jolloin asumisen sijaintipaikassa voidaan huomioida muu toimintaan soveltuva ympäristö ja muun muassa henkilöstön saatavuus ja palvelun saavutettavuus.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään vaativan tason asumisen kehittämisessä ja palveluverkkosuunnitelman laadinnassa sekä uusien asumisyksiköiden rakentamisessa.

 

Lisätietoja

Johanna Sinkkonen
tulosaluejohtaja
puh. 040 304 7002
johanna.sinkkonen (at) eteva.fi

Arkisto