Tahdosta riippumaton hoito: Valtaosa on nuoria, lastensuojelun jälkihoidon asiakkaita
19.3.2021

Kuvituskuva: harmaasävykuva kahden henkilön kasvojen silueteista,  joista toisen päälle on vedetty punainen rasti.

Aidosti leveämmät hartiat

Itsetuhoinen käytös, päihteet ja rikollisuus suurin syy tahdosta riippumattomaan hoitoon erityistä tukea tarvitsevilla asiakkailla.

Suomesta ei löydy tarkkaa tutkimustietoa kehitysvammaisten tai erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tahdosta riippumattoman hoidon syistä, taustoista tai määristä. Sekä Etevassa että Vaalijalan kuntayhtymässä on kuitenkin huomattu, että pitkän ajanjakson tuntuma ja tilastot kertovat, että tämän asiakasryhmän osuus on kasvussa.

Eteva on koonnut tilastoja viime vuosien ajalta. Vuosien 2016–2019 aikana asiakasmäärä on kasvanut 65 prosenttia eli yli kaksinkertaistunut.

–Myös käsittelyiden määrä on kasvanut vuodesta 2016. Ne ovat kolminkertaistuneet ajanjaksolla 2016–2021. Näiden joukossa täysin uusia asiakkaita on 75 prosenttia, sanoo Etevan toimitusjohtaja Marika Metsähonkala.

Tahdosta riippumattomaan hoitoon jouduttiin useammasta syystä. Etevassa viime vuonna suurimmat syyt olivat itsetuhoinen käytös, päihteet ja epäsosiaalinen käyttäytyminen sekä rikollisuus ja sen uhka. Yleisin syy miehillä oli rikollisuus tai sen uhka ja naisilla itsetuhoinen käytös ja päihteet.

–Surullisinta on, että ns. taho-asiakkaista valtaosa on nuoria, lastensuojelun jälkihoidon asiakkaita, Metsähonkala sanoo.

Myös Vaalijalan kuntayhtymässä on samanlaisia havaintoja.

– Tarvitsisimme tutkimustietoa siitä, mitkä asiat ovat johtaneet kasvuun. Tätä tutkimusta ei Suomesta vielä löydy, sanoo Vaalijalan kuntayhtymän kuntayhtymäjohtaja Ilkka Jokinen.

Samanlaista huolta kantaa Vaalijalan Sateenkaaren erityiskoulun rehtori Satu Varpainen. Hänen mukaansa tarve lasten ja nuorten vaativiin kuntoutuspalveluihin on kasvanut viime vuosina, mutta kuntoutuspaikkoja on liian vähän.

–Psykososiaalisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrä on noussut. Nykymaailma on kiireinen ja työelämä vaatii paljon aikaa lasten ja nuorten vanhemmilta. Moni lapsi ja nuori tarvitsisi enemmän aikuisen tukea ja läsnäoloa arkeen.

Varpainen sanoo, että oppimisvaikeudet ovat hyvin tunnettuja, mutta psyykkinen oireilu, tunne-elämän ja vuorovaikutustaidon puutteet, aggressiivisuus, koulukiusaaminen ja psyykkiset sairaudet ovat asioita, joihin tulisi puuttua varhaisessa vaiheessa. Näihin liittyvää oirehdintaa on näkyvissä usein jo varhaislapsuudessa.

–Kun niin kehitysvammaisten ja erityisen tuen asiakkaiden tahdosta riippumattoman hoidon kuin lasten ja nuorten vaativien kuntoutuspalveluiden käyttäjien määrässä on reipasta nousua, pitäisi asiaa tutkia perusteellisesti. Tutkimustiedon avulla Suomessa voitaisiin suunnata resursseja näiden lukujen syihin. Joukossa on myös rikoksiin syyllistyneitä kehitysvammaisia. Nämä ihmiset eivät ole pahoja, he ansaitsevat hyvää hoitoa ja kuntoutusta, jotta voisivat jatkaa elämäänsä, sanoo Ilkka Jokinen.

Etevan, Vaalijalan ja Kårkullan kuntayhtymät peräävät yhdessä muutosta sote-lakiluonnokseen, jotta erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat säilyttäisivät palvelunsa.

Katso Aidosti leveämmät hartiat -kampanjan muut tiedotteet, artikkelit ja video.

 

Arkisto