Etevan kehitysvammapoliklinikan uutisia
21.4.2021

Kuvituskuva, kahta palapelinpalaa sovitetaan yhteen.
Kehitysvammakentällä yhteistyö on valttia. Etevan kehitysvammapoliklinikka kehittää palveluja, jotka auttavat siirtymään ”kuka hoitaa tämän?”-ajatuksesta ”ketkä yhdessä ottavat vastuun?”-ajatteluun.
 
Etevan kehitysvammapoliklinikka on perusterveydenhuollon erityistasoa ja tekee tiivistä yhteistyötä sekä perusterveydenhuollon perustason (esim. terveysasemat ja terveyskeskusten kehitysvamma-vastaanotot) ja erikoissairaanhoidon kanssa.
 

Yhteiskehittämistä ja konsultointia

Etevan kehitysvammapoliklinikka kehittää yhdessä HUS tertiääri-kehitysvammapsykiatrian yksikön kanssa ohjetta Eteva-HUS-alueen kehitysvammaisen haastavan käytöksen hoidon porrastukseen ja toteutukseen. Etevan kehitysvammapoliklinikalla on hyvät mahdollisuudet tutkia haastavaa käytöstä: tiimi on moniammatillinen, osaamista on vaikeasti kehitysvammaisista sekä autismikirjosta, on hyvät etävastaanotto ja etäkonsultaatio mahdollisuudet perusterveydenhuollon perustason suuntaan. 
 
Lisäämme jatkuvasti konsultatiivista toimintaa ja yhteisetävastaanottoja esimerkiksi perusterveydenhuollon perustason kanssa. Neuvottelemme mielellämme yhdessä asiakkaan parhaasta hoitomuodosta - siirtyykö asiakas hoitojaksolle kehitysvammapoliklinikalle vai onko kehitysvammapoliklinikka konsultatiivisena tukena asiakasta nyt hoitavalle yksikölle.  Pääsemme "kuka hoitaa" -ajattelusta "ketkä yhdessä hoitavat" -ajatteluun. 
 

Suositus kaikille 25-vuotiaille Downin oireyhtymän henkilöille

Olemme kehitysvammapoliklinikalla laatineet suosituksen psykologisten tutkimusten aikataulusta (suositus pohjautuu Psykologiliiton kehitysvammapsykologien työryhmän suositukseen). Psykologin tutkimukset voidaan toteuttaa joko kunnan omana palveluna tai Etevan asiantuntija- tai kehitysvammapoliklinikkapalveluna.  
 
Suosittelemme kaikille 25-vuotiaille, joilla on Downin oireyhtymä standarditutkimusta (yksi tutkimuskerta), jossa tarkistetaan kognitio painottuen muistiin. Tämä on tärkeää, koska Downin oireyhtymässä varhain alkava dementia on yleistä, mutta sen tunnistaminen on vaikeaa, ellei ”parhaasta suorituskyvystä” ole standardoitua tietoa. Arkistoitu tieto helpottaa huomattavasti diagnostiikkaa ja varmistaa oikean ja ajoissa alkavan hoidon, kuten dementialääkityksen. 
Psykologin tutkimusten suositusaikataulu ja 25-vuotiaiden Down-henkilöiden standardimuistitasotutkimuksen sisältö ja toteutustapa julkaistaan lähiaikoina Etevan internetsivuilla ja lähetetään kunnille tiedoksi. 
 

Kuntoutussuunnitelmat moniammatillisesti

Erityisen vaativat kuntoutussuunnitelmat toteutamme poliklinikalla moniammatillisesti, palvellen ensisijaisesti Etevan omistajakuntia. Poliklinikalle on tullut myös muista erityishuoltopiireistä asiakkaita. 
Yksinkertaisemmat kuntoutussuunnitelmat voidaan osassa kuntia toteuttaa kunnan omassa perusterveydenhuollossa, etenkin jos kunnalla on joko kehitysvammaisiin perehtynyt sairaanhoitaja-lääkäri-työpari, eli niin sanottu kehitysvammavastaanotto, tai oma kattavampi kehitysvammapoliklinikka.
 
Etevan kehitysvammapoliklinikalla on kehitysvammapsykiatrista ja -psykologista osaamista, teemme diagnostiikkaa ja aloitamme lääkityksiä, suunnittelemme jatkohoitoa. Iso osa toimintaamme on yhteistyö erikoissairaanhoidon, kuten alueellisten psykiatrian poliklinikoiden kanssa. Kehitysvammapoliklinikka on määritelmän mukaan moniammatillinen perusterveydenhuollon erityistason yksikkö.
 
Lumikukka Socada
Etevan ylilääkäri

 

Lue lisää sivun aiheesta:

Arkisto