Tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa rahoitusvajetta
19.5.2021

Aidosti leveämmät hartiat -kampanjan logo. Harmaasävyinen kasvokuva, jossa punainen rasti kasvojen yli.

Psykososiaalista tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut rajusti viime vuosien aikana.

Psykososiaalista tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut rajusti viime vuosien aikana. Monilla heistä on itsetuhoisuutta, masentuneisuutta, aggressiivisuutta, päihteiden väärinkäyttöä ja oppimiseen liittyviä haasteita. Jotta heitä voidaan riittävästi tukea, tarvitsevat he koulunkäyntinsä tueksi yleensä oman lähiohjaajan ja muita erityisopetuksen palveluita.
 
Vaalijalan Sateenkaaren erityiskoulu tarjoaa opetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille, jotka tarvitsevat koulunkäynnin tueksi myös muuta laaja-alaista kuntoutusta tai mikäli koulunkäynti ei onnistu oman kotikunnan koulussa kaikkien tukitoimenpiteiden jälkeen. 
–Tällaista tuen tarvetta ei ole kuitenkaan rahoituksessa huomioitu. Näiden oppilaiden kohdalla rahoitus on noin 7000 euroon vuositasolla, vaikka oikeasti koulunkäynti ja siihen liittyvä resurssointi maksaa vähintään saman verran kuin kehitysvammaisen oppilaan opetuksen järjestäminen. Koska rahoitus on riittämätön näiden oppilaiden kohdalla, jäävät nämä oppilaat usein ilman riittävää tukea koulussa. Pahimmassa tapauksessa se johtaa perusopetuksen keskeyttämiseen ja sitä kautta syrjäytymiseen, sanoo Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius
 
Riittävä rahoitus antaisi koululle mahdollisuuksia pitää ryhmäkoot pieninä, palkata riittävästi avustajia ja tarjota enemmän tukiopetusta sekä muita oppimista tukevia palveluja.
–Kun varhaisessa vaiheessa voidaan oppilasta tukea hänen tarvitsemillaan resursseilla, riittävät hänelle oman lähikunnan palvelut, eikä hän tarvitse vaativan erityisen tuen kuntoutus- ja opetuspalveluja. Tänä päivänä iso riski on koulupudokkuus, joka näkyy nousseina sote-kustannuksina. 
 

Miten käy psykososiaalista tukea tarvitsevien oppilaiden sote-uudistuksessa?

 
Fritius on huolissaan tulevasta sote-lakiesityksestä, jossa Vaalijalan kuntayhtymän järjestämän perusopetuksen jatkosta ei ole tietoa hallituksen lakiesityksessä. Sote-uudistuksesta päätetään eduskunnassa kesäkuussa 2021. 
 
–Jos Sateenkaaren erityiskoulun toiminta lakkautuu, mihin oppilaat ohjautuvat jatkossa? Miten käy alueellisen asiantuntijuuden uudistuksessa? Olisi surullista, mikäli tällainen toimiva kokonaisuus sirpaloituisi pois sote-uudistuksen myötä. Meillä on vuosien näyttö kuntoutumisen onnistumisesta, kun työtä tehdään kuntoutuksen ja opetuksen kanssa tiiviissä yhteistyössä. 
 
Sateenkaaren erityiskoulun rehtori Satu Varpainen sanoo, että monella näistä lapsista ja nuorista ei ole yhtään ystävää, turvallinen arki sääntöineen puuttuu, sosiaaliset vuorovaikutus- ja tunne-elämätaidot ovat heikkoja sekä pysyvien aikuisten läsnäolo arjessa on ollut lapsuus- ja nuoruusiässä vähäistä. 
 
–On iso asia, kun sinua ei haluta minnekään ja sinulla on kokemus, että et kelpaa kenellekään. Kun lapsi saa riittävää moniammatillista tukea ja pääsee eheytymään, tulee onnistumisiakin. Nämä oppilaat tarvitsevat paljon huomiota, kannustusta, myönteistä palautetta ja tukea, Varpainen sanoo. 
 
Sateenkaaren erityiskoulussa Pieksämäellä on 10 opetusryhmää, joista kuusi on psykososiaalisen tuen ryhmiä ja neljä on kehitysvamma- ja autisminkirjon ryhmiä. 
 
 
Katso Aidosti leveämmät hartiat -kampanjan muut tiedotteet, artikkelit ja video.

Arkisto