Lähihoitajapäivää vietetään 27.1.
26.1.2022

Kuppikakkuja, joissa jokaisessa palava kynttilä ja yhdessä tähtisadetikku.

Lähihoitajakoulutus täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Etevassa työskentelee 940 henkilöä ohjaajan ja erikoisohjaajan tehtävissä, heistä suurin osa on koulutukseltaan lähihoitajia.

Monipuolista työtä erilaisissa ympäristöissä

Etevassa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan, ryhmäkodeissa tai tukiasunnoissa. Näissä yksiköissä ohjaaja tukee asukkaita niissä elämän hallinnan asioissa, joissa kukin asiakas tarvitsee apua. Joku tarvitsee tukea raha-asioissa, toinen kauppa-asioinnissa ja kolmatta ohjataan henkilökohtaisessa hygieniassa. Pari asumisyksiköistä on maatiloilla, joten niissä huolehditaan yhdessä asiakkaiden kanssa tilan eläimistä.


Minulla on mahdollisuus työskennellä eri ryhmäkodeissa, mikä tuo vaihtelua ja mielekkyyttä työhön, sillä asiakkaat niissä ovat niin erilaisia. - Tiina, ohjaaja


Päiväaikaisessa toiminnassa työ on enimmäkseen erilaisten askareiden ohjausta. Asiakkaat tulevat arkipäivinä osallistumista tukevaan toimintaan ja heidän kanssaan työskennellään sekä ulkona että sisällä. Päiviin voi sisältyä esimerkiksi leipomista, kävelyretkiä ja yhteisten toimien suunnittelua. Työelämävalmiuksia edistävään toimintaan osallistuvien asiakkaiden kanssa ohjaaja voi toimia myös eri yritysten omissa tiloissa.


Etevan kehitysvammapsykiatrian yksiköissä ohjaajilla on oltava erikoisosaamista muun muassa erilaisista kommunikaatiomenetelmistä, mielenterveys- ja päihdeasioista sekä taitoa kohdata haastavasti käyttäytyviä asiakkaita. Osassa yksiköistä korostuu perushoitotyö, jolloin painottuu hoitotyön osaaminen.


Eteva kouluttaa työntekijöitään


Kaikissa Etevan yksiköissä kehitysvamma-alan kokemuksesta tai suuntautumisesta vammaistyön osaamisalalle on hyötyä, mutta se ei ole välttämätöntä. Etevassa työntekijät perehdytetään tehtävään ja heitä koulutetaan jatkuvasti esimerkiksi erilaisiin kommunikaatiokeinoihin, autismikirjon piirteisiin tai mielenterveyshaasteisiin liittyen.


Lähihoitajana Etevassa olen oppinut autismikirjoon kuuluvien asiakkaiden osallisuuden tukemista ja heidän ohjaamista. - Tiina, ohjaaja

Keskiössä asiakkaan itsemääräämisoikeus

Työssä kehitysvammaisten kanssa korostuu asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, erilaiset kommunikaatiomenetelmät sekä hyvät vuorovaikutustaidot.


Jokaisella asiakkaalla on toiveita omasta elämästään ja oikeus osallistua itseään koskeviin päätöksiin. Jotta itsemääräämisoikeus toteutuu, ohjaaja selvittää arjessa näitä toiveita ja mieltymyksiä, ja vie niitä yhdessä asiakkaan kanssa käytäntöön. Tavoitteena on omannäköinen elämä jokaiselle asiakkaalle, ja ohjaaja on merkittävässä asemassa sen toteutumisessa.


Jos tunnet värikkään vammaistyön omaksesi tai haluaisit kokeilla sitä, käy katsomassa vapaat työpaikkamme.


Etevassa on aivan huippuihanat ja ammattitaitoiset työkaverit. - Tiina, ohjaaja


Hyvää lähihoitajapäivää kaikille lähihoitajille!

 

Salla Kauppisen haastattelun pohjalta kirjoittaneet Nina Nalli ja Tiina Roikonen. 

 

Arkisto