Kehitysvammapsykiatriassa kokeilu: ohjaajien rinnalle erikoisohjaajia
19.10.2022

Kuvituskuva: rivi oransseja tikku-ukkoja käsikädessä.

Uudella kokeilulla vahvistusta asiakastyöhön

Keravan kehitysvammapsykiatrian yksikössä on aloitettu kokeilu, jossa 5 erikoisohjaajaa työskentelee ohjaajien rinnalla. Erikoisohjaajien tehtävään kuuluu ohjaushenkilöstön työn tukeminen ja asiakkaita tukevien menetelmien sekä käytäntöjen jalkauttaminen ja perehdyttäminen.

Erikoisohjaajat osallistuvat normaaliin arjen ohjaustyöhön, minkä lisäksi heille mahdollistetaan työajan suunnittelulla sellaista työaikaa, jolloin he eivät ole ohjausvastuussa. Tänä aikana erikoisohjaajilla on mahdollisuus valmistaa materiaalia ohjaus- ja asiakastyöhön, suunnitella työtä, perehdyttää ja tukea ohjaajia kirjauksissa sekä toteuttaa työparityöskentelyä asiantuntijoiden kanssa.

Erikoisohjaajien työnkuvaa kehitetään toiminnan tarpeita vastaavaksi, ja henkilöstö on kehittämismyönteistä ja innostunutta. Työtä kehitetään yhdessä kehitysvammapsykiatrian yksikön moniammatillisen työryhmän kanssa. Erikoisohjaajat toimivat myös linkkinä ohjaushenkilöstön, asiantuntijoiden ja johdon kesken. Suunnittelulle ja kehittämiselle on varattu säännöllinen aika viikoittain.

 

Lisätietoja

Salla Sippola, vs. palvelupäällikkö 
Keravan kehitysvammapsykiatrian yksikkö

Arkisto