Keskitetyt palvelut osaksi HUS-yhtymää
30.12.2022

Kuvituskuva

Eteva kuntayhtymän toiminta päättyy sote-uudistuksen myötä 31.12.2022. Palvelutoimintamme jatkuu 1.1.2023 alkaen kuudella eri hyvinvointialueella ja HUS-yhtymässä. 

Suurin osa Etevan palveluista; asuminen, päiväaikainen toiminta ja perhehoito siirtyy hyvinvointialueen tuottamaksi. Toimintayksiköt henkilöstöineen siirtyvät sille hyvinvointialueelle, missä yksikkö sijaitsee. Poikkeuksen tähän tekevät vaativimmat palvelut, jotka keskitetään HUS-yhtymään.

Vaativat palvelut keskitetään HUS-yhtymään

Etevan vaativimmat palvelut keskitetään HUS-yhtymän tuottamaksi. Keskitettyihin palveluihin kuuluvat

  • Etevan kolme kehitysvammapsykiatrian yksikköä Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Keravalla
  • Vantaalla sijaitseva kehitysvammapoliklinikka 
  • eri toimipisteissä Uudellamaalla sijaitsevat asiantuntijapalvelut. Yhteensä Etevan henkilöstöä siirtyy HUS:iin noin 150 henkeä.

Hyvinvointialueet ovat olleet yksimielisesti näiden palvelujen keskittämisen takana, on koettu tärkeäksi turvata eniten tukea ja apua tarvitsevien henkilöiden palvelut myös jatkossa. Keskittämällä palvelut varmistetaan erityisosaamisen säilyminen sote-muutoksen jälkeen. Sote-muutoksen yhtenä reunaehtona onkin, että asiakkaiden palvelut jatkuvat ennallaan.

Palvelujen keskittämisen hyötynä on erikoissairaanhoidon ja Etevan asiantuntijaosaamisen yhdistyminen entistä paremmin asiakkaita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Lähtökohtana on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa asiantuntijapalvelun tuen arjen tilanteisiin. Samalla ennaltaehkäistään mahdollisten raskaampien palvelujen tarve. Jos asiakasta ei voida auttaa avopalvelujen keinoin, muodostavat palvelupolut asiakkaita, omaisia ja lähihenkilöitä hyvin palvelevan kokonaisuuden.

HUS-yhtymän nettisivuille pääset tästä:

Etusivu | HUS