Vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia
15.3.2022

Kuvituskuva, jossa iloinen, neutraali ja surullinen  hymynaama.

Vuoden vaihteessa 2021–2022 mittasimme palvelujemme laadukkuutta aiempien vuosien tapaan palvelujen käyttäjille (henkilöasiakkaat), heidän omaisilleen ja palvelujemme tilaaja-asiakkaille (kuntia ja kuntayhtymiä) tehdyillä kyselyillä. Henkilöasiakkaiden kyselyyn saimme 288 vastausta, omaisten kyselyyn 64 ja tilaaja-asiakkaiden kyselyyn 14 vastausta. Viime vuosi 2021 oli uuden strategiakauden ensimmäinen, minkä vuoksi suurimpaan osaan vastauksista ei ole käytettävissä trenditietoa edellisiltä vuosilta.

Kuva asiakkaiden ja tilaajien kyselyn tuloksista, jotka kerrottu tekstissä.Kuva: Laadukkaat palvelut oli strateginen tavoitteemme. Kuvassa mittarikysymykset ja niiden tulokset vuonna 2021.

 

Tilaaja-asiakkaamme olivat tyytyväisiä Etevaan ja palveluihimme. Saavutimme tavoitteemme Etevan palvelujen laadukkuudesta. Etevan luotettavuutta kumppanina tilaajat arvostivat yli tavoitearvon. Etevan palveluja vastaajat pitivät tarpeenmukaisina ja tässäkin ylitimme tavoitearvon. Palvelujemme tarpeenmukaisuuden vastaajat arvioivat paremmaksi kuin aiempina vuosina (2020: 3,41). Vapaan tekstin vastauksissa toivottiin lisää asiakaspaikkoja kehitysvammapsykiatrian hoito- ja tutkimusjaksoille sekä autismikirjon lasten lyhytaikaishoitoon.

Henkilöasiakkaidemme osalta tavoitteet ylittyivät sekä asiakkaidemme kokemassa arvostuksessa, että palveluihin tyytyväisyydessä. Sen sijaan kysymyksessä siitä, ovatko asiakkaamme saaneet olla itse mukana tavoitteitaan asettamassa, jäimme juuri alle tavoitearvon. Vapaissa vastauksissa kiitettiin mm. hyvää ruokaa ja mukavaa henkilökuntaa, toisaalta ruoka sai myös jonkin verran kritiikkiä ja kaivattiin enemmän aikaa keskustella henkilökunnan kanssa. Palvelun sisältöön liittyviä toiveita oli esim. enemmän retkiä ja leipomista.

Omaisista 89,1 % vastasi luottavansa henkilökunnan ammattitaitoon. Vastaajista 90,6 % kertoi olevansa tyytyväinen läheisensä palveluyksikön toimintaan, ja 87,5 % oli sitä mieltä, että yhteistyö henkilökunnan ja omaisen välillä toimii. Vapaista vastauksista 72 % sisälsi erityisen kiitoksen asiakkaan hyvästä hoidosta. Tyytymättömiä oltiin henkilöstön vaihtuvuuteen ja jossain määrin tiedon kulkuun. Toiveena esitettiin juurikin asiakkaan arjen kuulumisten ja terveystietojen runsaammasta viestimisestä omaisille.
Kiitos kaikille kyselyymme vastanneille! Olette vastauksillanne mukana palvelujemme kehittämisessä.

Vuoden 2022 toimintaa arvioidaan syksyllä

Tämän vuoden toimintaa arvioivat kyselyt teemme varhennetulla aikataululla, koska toimintamme sulautetaan eri hyvinvointialuille ensi vuoden alusta. Henkilöasiakkaiden kyselyä täytetään pitkin ensi syksyä. Tilaaja-asiakkaiden kysely lähetetään vastaajille lokakuun alussa ja omaisten kysely lokakuun alussa.

 

Arkisto