Etevan palvelut sulautetaan hyvinvointialueille
15.3.2022

Kuvituskuva: Liikennemerkki, jossa nuolia osoittamassa eri suuntiin.

Etevan toiminta päättyy tämän vuoden lopussa, ja Etevan toiminnoista ja etevalaisista tulee osa hyvinvointialueita. Etevan yksiköt hajaantuvat kuudelle eri hyvinvointialueelle sekä HUS-yhtymälle. Asumispalvelut, päiväaikainen toiminta ja perhehoito siirtyvät fyysisen sijaintinsa mukaisesti eri hyvinvointialueille Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Vaativat palvelut on kokonaisuus, joka pitää sisällään kehitysvammapsykiatrian yksiköt Lahdessa, Keravalla ja Hämeenlinnassa, kehitysvammapoliklinikan Vantaalla, Lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö Tikkarellin Järvenpäässä, sekä Asiantuntijapalvelut ja Jalkautuvat palvelut. Tämä kokonaisuus on siirtymässä HUS-yhtymälle.


Muutosta valmistellaan yhteistyöllä

Etevalla on toimintaa yli 140:ssä osoitteessa, ja asiakkaita on yhteensä yli 1600. Työntekijöitä Etevassa on noin 1300. Tämän kokonaisuuden hallittu siirtyminen vaatii paljon suunnittelua ja yhteistyötä hyvinvointialueiden valmistelijoiden kanssa. Eteva on alusta asti ollut aktiivinen ja yhteistyötä tekevä toimija hyvinvointialueuudistuksessa. Olemme mukana jokaisen hyvinvointialueen valmistelussa viemässä tietoa siirtyvistä yksiköistä ja henkilökunnasta.

Hyvinvointialueet ovat jo saaneet tietoa, kuinka paljon toimintaa Etevalta siirtyy, mitkä ovat siirtyvät yksiköt ja millaista palvelua yksiköissä tuotetaan. Vielä ei kuitenkaan ole aika tarkemman asiakastiedon siirtämiseen, mutta Eteva tulee olemaan siinäkin kohdassa varmistamassa, että kaikki tarvittava tieto on hyvinvointialueen käytössä, jotta uudistus ja suuret muutokset eivät näy asiakkaan arjessa.


Henkilöstö mukana muutoksessa

Etevan henkilökuntaa on tiedotettu koko valmistelun ajan ajankohtaisista asioista. Etevalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua Etevan sisäisiin tiedotustilaisuuksiin ja nyt alkuvuodesta alkaen etevalaiset ovat mukana hyvinvointialueiden järjestämissä tiedotustilaisuuksissa ja joillakin alueilla jo käynnistyneissä muutosvalmennuksissa.

Etevan toiminta päättyy, mutta monialainen osaajien joukko jatkaa työtään hyvinvointialueella uudessa organisaatiossa ja suurelta osin tutussa työyhteisössä. Tämä uudistus mahdollistaa osaamisen ja yhteistyön laajentamisen aivan uudella tavalla. Tulevaisuudessa suunta ja tavoitteet ovat koko hyvinvointialueen yhteiset ja jokaisen osaamista tarvitaan uutta toimintakulttuuria ja uusia rakenteita luotaessa.


Asiakkaan arkeen ei muutoksia

Asiakkaille ja omaisille viestimme on, että vuoden vaihteessa vain palvelut tuottavan organisaation nimi muuttuu. Uudistuksen tavoitteena on, että asiakas ei huomaa muutosta arjessaan. Muutoksella ei pitäisi olla vaikutusta asumiseen tai muiden palvelujen saamiseen.

 

Lisätietoa

Johanna Pulkkinen, muutosjohtaja

Arkisto