Sellaisena kuin olen -hanke
15.3.2022

Kuvituskuva: piirretty kuvakommunikaatiokuva, jossa iloinen naama ja taulu, kitara ja kirja. Merkitys: luova.jossa

Sellaisena kuin olen -hankkeessa tuodaan taiteen keinot kehitysvammaisten itsemääräämisen tueksi. Hanke käynnistyy maaliskuussa 2022 Karkkilassa.  Eteva ja Legioonateatteri ry toteuttavat hankkeen yhteistyössä.

Hankkeen taiteellinen puoli toteutetaan KOT-säätiön ja Suomen Kulttuurirahaston (SKR) Taidetta kaikille rahoituksella. Rahoituksen on saanut Legioonateatteri, jonka palveluksessa taitelijat ja hankkeen tuottaja ovat.

Taidetoimintaa tehdään Etevan tiloissa. Toimintaan osallistuvat Karkkilan päivätoiminnan asiakkaat ja ohjaajat, joiden normaalin toiminnan Eteva järjestää.

SKR:n rahoitus edellyttää taidetoiminnan tuloksellisuuden arviointia. Toteutussuunnitelma kirjaa yhteisen lähtötilanteen ja toiminnan tavoitteet, jotka toimivat arvioinnin lähtökohtana.

 

Hankkeessa monipuolinen työryhmä

Taidetoimintaa tekevät tanssija, koreografi, esiintyjä (TanssitM) Päivi Järvinen, kuvataiteilija, taidekasvattaja (TaM) Maarit Myllynen ja muusikko, musiikkipedagogi (AMK) Eero Savela. Taidetoiminnan suunnittelusta ja sisällöistä vastaa Päivi Järvinen. Legioonateatterin yhteyshenkilönä toimii tuottaja (AMK) Anne Koski, joka vastaa muusta johtamisesta, viestinnästä ja raportoinnista rahoittajille.

Etevan yhteyshenkilö on palvelupäällikkö Marjo Heimberg. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Heimbergin, Järvisen ja Kosken lisäksi Etevasta aluepäällikkö Kirsi Reunanen ja palvelupäällikkö Janne Kortelainen.

 

Taidetyöpajojen tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Itsemäärääminen on sanana abstrakti: oikeus elää oman näköistä elämää, tehdä sitä koskevia valintoja ja päätöksiä. Hankkeessa itsemääräämistä tarkastellaan uskalluksena olla oman elämänsä päähenkilö. Hankkeessa kysytään, mistä uskallus olla oma itsensä aistien, intuition, tunteiden, keskinäisen kommunikaation ja kohtaamisen tasolla syntyy ja miten sitä voi tukea?

Taidetoiminnassa tehdään harjoitteita, joissa kukaan ei voi epäonnistua, jotka ovat hauskoja ja synnyttävät ahaa-elämyksiä.


Millaisia tuloksia syntyy?

Taidetoimintaa tehdään asiakaslähtöisesti ja tutkivalla otteella: Taitelijat eivät oleta tai arvota asioita tai lopputuloksia etukäteen. Tuloksena on lisätietoa itsemääräämisen ja uskalluksen taustalla olevista tekijöistä. Kun asiakkaiden uskallus kasvaa ja itsemäärääminen vahvistuu, voi syntyä täysin uusia taiteen ja tekemisen muotoja.


Viestintä

Hankkeesta on jo olemassa esite. Legioonateatteri ry:n sivustolle tehdään hankesivu hankkeen alkaessa. Tapahtumista Karkkilassa tiedotetaan myös tapahtumaviestinnän keinoin ja hankkeesta viestitään Etevan viestintäkanavissa.

Arkisto