Asiakastiedon luovutuspyynnöt kerralla oikein
11.5.2022

Yksittäisen asiakkaan asiakastietoja voi pyytää viranomainen, asiakas itse tai hänen edunvalvojansa. Saamme usein tietopyyntöjä puutteellisin tiedoin, mikä hidastaa tietojen luovutusta. Etevan asiakastiedon luovutuspyyntö -lomaketta käyttämällä tarvittavat tiedot tulevat kerralla oikein. Tietopyyntöjen käsittelyä nopeuttaa myös uusi sähköpostiosoite, johon pyynnöt voi lähettää suojattuna sähköpostina. 

Valmis lomake pyynnöille

Tietoja pyydetään kirjallisesti Sähköinen asiointi - sivulta löytyvällä Asiakastiedon luovutuspyyntö -lomakkeella tai vaihtoehtoisesti pyytäjän omalla lomakkeella, joka sisältää tarvittavat tiedot.

Tietojen luovutuspyynnöstä tulee käydä ilmi seuraavat yksilöidyt tiedot:

  • kenen tietoja pyydetään
  • kenelle tiedot luovutetaan
  • mitä tietoja pyydetään ja miltä ajalta
  • tietojen käyttötarkoitus
  • tietojen pyytäjä
  • ensisijaisesti asiakkaan/omaisen/edunvalvojan suostumus tietojen luovutukseen tai lakiin perustuva viranomaisen oikeus saada kyseiset asiakastiedot.

Pyynnöt Etevan kirjaamoon myös sähköisesti

Tietojen luovutuspyyntö toimitetaan postitse osoitteeseen
Eteva, Kirjaamo, PL 43 (Karhukuja 1), 04601 Mäntsälä. 

Jos käytössä on turvaposti, pyynnön voi lähettää myös sähköisesti osoitteeseen tietojenluovutuspyynnot@eteva.fi.

Arkisto