Palvelutoiminnan mahdolliset sopeuttamistoimet kesäajalle
13.5.2022

Haastavan henkilöstötilanteen vuoksi Etevan palvelutoimintaa on tarpeen supistaa kesän 2022 aikana. Laadituilla supistamistoimilla turvataan asumispalvelujen ja kehitysvammapsykiatrian riittävä henkilöstön saatavuus.
Henkilöstötilanteen ennakoidaan muuttuvan myös kesän kuluessa. Mikäli henkilöstötilanne on oletettua parempi, supistamistoimia ei toteuteta tai ne toteutetaan vain osittain.

Suunnitellut supistamistoimet tapahtuvat pääosin ajalla
1.–30.6. ja 1.–31.8.2022 ja koskevat seuraavia toimintayksiköitä:

  • Järvenpäässä Lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö Tikkarelli 28.6.–31.8.2022
  • Kehitysvammapsykiatria Lahti 1.5.–31.8.2022
  • Kehitysvammapsykiatria Kerava 1.5.–30.9.2022
  • Keravan päiväaikainen toiminta
  • Lohjan päiväaikainen toiminta 1
  • Mäntsälä 3 / Koiviston asumisyksikkö 1.5.–31.8.2022
  • Porvoon viikonloppuhoito
  • Tuusulan / Järvenpään päiväaikainen toiminta
  • Vihdin päiväaikainen toiminta.

Etevan sosiaalityö yhdessä toimintayksiköiden kanssa on yhteydessä tahoihin, joihin supistamistoimet liittyvät.

Arkisto