Asiantuntijapalvelut sote-muutoksessa, kehittämistyö jatkuu - käsikirjoja uudistettu
7.9.2022

Autismi- ja AiMo-käsikirjojen kansikuvat.

Asiantuntijapalvelut sote-muutoksessa, kehittämistyö jatkuu

– uudistetut autismi- ja aistimonivamma-käsikirjat julkaistu

Sote-muutos vaikuttaa myös Etevan asiantuntijapalveluihin. Etevan asumisen ja päiväaikaisen toiminnan yksiköt siirtyvät henkilöstöineen niille hyvinvointialueille, joilla yksiköt maantieteellisesti sijaitsevat. Asiantuntijat ovat siirtymässä keskitettynä palveluna HUSiin, hyvinvointialueiden yhteisen suunnitelman mukaisesti.

Keskitettyihin palveluihin kuuluvat asiantuntijapalveluiden lisäksi Etevan

 • kehitysvammapsykiatrian yksiköt Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Keravalla
 • kehitysvammapoliklinikka Vantaalla 
 • jalkautuvat palvelut.

Asiantuntijayksikköön kuuluu noin neljäkymmentä eri alan asiantuntijaa:

 • psykologeja
 • puhe-, toiminta- ja fysioterapeutteja
 • autismikuntoutusohjaajia
 • aistimonivammaisten kuntoutusohjaaja
 • AAC-ohjaajia
 • seksuaalineuvoja
 • palvelukehittäjiä
 • erikoisohjaajia
 • sosiaalityöntekijöitä.

 

Monialaista erityisosaamista  

Asiantuntijat tuottavat laaja-alaisesti erilaisia palveluja, mm. ennaltaehkäisevää työtä yksiköihin ja asiakkaiden lähiympäristöön. Asiantuntijat tekevät lisäksi psykologien tutkimuksia, terapeuttien ja kuntoutusohjaajien arvioita sekä lakisääteisiä rajoitustoimenpiteisiin liittyviä arvioita.

Hyvinvointialueiden suunnittelussa on pidetty tärkeänä, että kehitysvammasektorin vaativa erityisosaaminen säilyy jatkossakin.
Asiantuntijat ovat työhönsä sitoutuneita. Moniammatillinen, arjessa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta tukeva työ tehdään usein yhdessä, aidosti moniammatillisesti. Asiantuntijat pohtivat monesta näkökulmasta keinoja asiakkaan arkeen haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi.

 

Osaamista kerätty käsikirjoihin

Asiantuntijoiden osaamista on Etevan aikana kerätty erilaisiin käsikirjoihin. Menetelmät ja toimintatavat kehittyvät ja käsikirjoihin tulee päivittämisen tarvetta. Asiantuntijapalveluiden moniammatilliset työryhmät ovatkin nyt uudistaneet aiemmin julkaistut autismi- ja AiMo (aistimonivammaisuus) -käsikirjat. Käsikirjat tarjoavat runsaasti tietoa ja ymmärrystä autisminkirjon ja aistimonivammaisten asiakkaiden kanssa työskenteleville lähityöntekijöille, kuntoutuksen ammattilaisille ja alasta kiinnostuneille opiskelijoille, kuten myös perheille ja muille lähi-ihmisille.

Molemmissa käsikirjoissa keskeisinä lähtökohtina ovat ihmisen itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden vahvistaminen yksilöä arvostavan vuorovaikutuksen kautta. Käsikirjojen loppuun on koottu lähteitä, suositeltavaa lukemista ja hyödyllisiä linkkejä Internetissä saatavilla oleviin materiaaleihin.

Käsikirjat ovat luettavissa ja ladattavissa Etevan nettisivuilta materiaalipankista. Tavoitteena on, että käsikirjat olisivat saatavilla sähköisenä myös ensi vuonna hyvinvointialueilla. Toivomme niiden tavoittavan myös näiden vaativien asiakasryhmien palveluista päättävät henkilöt.

Autismikäsikirja 3.0

Autismikäsikirjassa kerrotaan perustietoa autismikirjosta ja autismikuntoutuksesta. Käsikirjassa kuvataan uusimpia autismikuntoutuksen työtapoja sekä toimintamalleja, ja se antaa ideoita arjen kuntoutustyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Autismikäsikirjan työryhmä:

 • psykologi Riikka Lindström
 • autismikuntoutusohjaajat Salla Sippola, Katja Salmi, Annukka Laine ja Jenni Ahvenainen
 • toimintaterapeutti Mirva Hyvärinen
 • AAC-ohjaaja Anne Peltotalo

Avaa tästä Autimikäsikirja 3.0 (PDF)

 

Opas aistimonivammaisuudesta - AiMo-käsikirja 2.0

AiMo-käsikirjassa avataan aistimonivammaisuuden käsitettä ja teoreettista taustaa sekä AiMo-työn työtapoja ja toimintamalleja. Käsikirjassa korostuu vuorovaikutuskumppanuuden tärkeys ja ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille ja kehitykselle.

AiMo -käsikirjan työryhmä:

 • psykologit Emmi Tuomi ja Anna-Elina Leskelä-Ranta
 • aistimonivammaisten kuntoutusohjaaja Anna-Liisa Vanhatalo
 • toimintaterapeutit Hanna Keränen ja Satu Railosvuo
 • puheterapeutti Sirkku Ruusuvuori
 • AAC-ohjaaja Henna Taskinen

Avaa tästä Opas aistimonivammaisuudesta - AiMo-käsikirja 2.0 (PDF)

 

Lisätietoja
psykologit Emmi Tuomi ja Riikka Lindström
aluepäällikkö Terhi Tehola

Arkisto