Tavoitteena palvelujen jatkuvuuden turvaaminen sote-uudistuksessa
7.9.2022

Kuvituskuva: nainen kuvaa iPadilla.

KUVASSA Espoon päiväaikaisen toiminnan asiakkaita kuvaamassa päivän tapahtumia. 

 

Kesä on vaihtunut syksyyn ja edessä ovat viimeiset kuukaudet Eteva kuntayhtymän historiassa. Hyvinvointialueuudistuksen myötä toimintamme jakaantuu kuudelle eri hyvinvointialueelle, jotka vastaavat jatkossa palveluiden tuottamisesta. 1970-luvulla alkanut erityishuoltopiiritoiminta päättyy koko maassa ja onkin aiheellista todeta, että historiallinen aikakausi tulee vuodenvaihteessa päätökseensä.

Eteva on koko toimintansa ajan pyrkinyt olemaan alansa uudistaja ja edelläkävijä, jonka toiminnan keskiössä on ollut asiakas. Historiassa on panostettu rohkeasti avohoidon ja asumispalveluiden lisäämiseen sekä laitoshoidon purkamiseen. Työ- ja päivätoiminta ovat olleet viime vuosien selkeitä kehityskohteita ja menestystarinoita. Eteva on luonut monia onnistuneita toimintamalleja, joiden keskiössä on ollut asiakas ja hänen tarpeensa. Olemme panostaneet palveluissa yksilöllisiin ratkaisuihin ja ottaneet käyttöön myös rohkeasti uutta teknologiaa. Asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja yhdenvertaisuus ovat olleet tekijöitä, joiden pohjalta olemme palveluitamme kehittäneet.

Jatkuvuutta turvataan tietoa ja osaamista  välittämällä

Hyvinvointialueuudistuksessa tärkein tavoitteemme on palveluiden jatkuvuuden turvaaminen. Pyrimme osaltamme varmistamaan, että uudistuksen vaikutukset asiakkaiden arkeen ovat mahdollisimman vähäiset ja toiminta jatkuu häiriöttömänä vuodenvaihteen yli.

Haluamme myös viedä mukanamme hyvinvointialueille kaikki ne hyväksi havaitut ja todetut toimintatavat, joita olemme vuosien aikana kehittäneet osaavan henkilökuntamme toimesta. On tärkeää, että annamme hyvinvointialueille avaimet jatkaa palveluiden tuottamista yhtä laadukkaina, kuin niitä on tähänkin asti Etevan toimesta tuotettu.

Tärkein voimavaramme eli osaava henkilökuntamme tulee siirtymään yksiköiden mukana hyvinvointialueiden palvelukseen ja ovat osaltaan varmistamassa turvallisen arjen jatkumisen myös ensivuoden puolella.


Mukavaa syksyä,


Sampo Salo
toimitusjohtaja

Arkisto