Tietoa siirretään Etevasta - hyvinvointialueiden valmistelu kiihtyy
18.5.2022

Kuvistuskuvassa tablettitietokone ja papereita, joissa analyysikuvioita.

Hyvinvointialueuudistuksen valmisteluaikaa on jäljellä enää hieman reilu puoli vuotta. Aikataulu on laittanut uudistuksen valmistelijat viimeistään tässä vaiheessa totisesti käärimään hihat ja vahvistamaan yhteistyötä Etevan kanssa. Yhteistyön tiivistyminen näkyy muun muassa lisääntyneinä tietopyytöinä, jotka saattavat koskea hyvin pientä osaa siirtyvää Etevan toimintaa tai isoa kokonaisuutta kuten palvelutoiminnan asiakkuuksien siirtoa, henkilöstöä tai sopimuksia.

Etevan toive: selvitys laajaan jakeluun hyvinvointialueiden valmistelijoille

Eteva on toimittanut helmikuun lopussa jokaisen hyvinvointialueen kirjaamoon voimaanpanolain mukaisen kattavan selvityksen, joka kuvaa hyvin tarkasti Etevasta hyvinvointialueille siirtyvää kokonaisuutta. Tätä selvitystä olemme erikseen saapuneiden tietopyyntöjen mukaisesti vielä tarkentaneet esimerkiksi palvelutoiminnan asiakkuuksista, jotta hyvinvointialueet pystyvät sopimaan toiminnan jatkamisesta ennalta määriteltyjen palveluiden osalta toukokuun loppuun mennessä.

Toiveenamme on, että Etevan antama selvitys jaetaan hyvinvointialueella laajasti valmisteluun osallistuville työntekijöille. Tämä edistää asioiden sujuvuutta ja vähentää turhaa työtä molemmilla puolilla valmistelua, kun olemassa oleva tieto on kaikkien käytössä.

Eteva tekee mittavaa yhteistyötä kuuden eri hyvinvointialueen kanssa

Yhteistyötä tehdään hyvinvointialueiden kanssa myös erilaisissa työryhmissä ja palavereissa. Tämä toimintamalli mahdollistaa yhteisen vuoropuhelun ja vaikuttamisen tulevaan, mikä on erittäin tärkeää.

Eteva tekee tällä hetkellä yhteistä valmistelua kuuden eri hyvinvointialueen ja HUS:n kanssa. Jakaantuminen usealle hyvinvointialueelle hieman rajoittaa osallistumista laajalla rintamalla kaikkeen toimintaan. Olemme kuitenkin luoneet Etevassa rakenteet, jossa edustuksellinen osallistuminen mahdollistaa tiedon siirtymisen kaikkien Etevan valmistelijoiden käyttöön ja näin turvamme oikea-aikaisen ja valmistellun tiedon siirtymisen hyvinvointialueille.

Tietopyynnöt Etevan kirjaamoon

Asioiden konkretisoituminen lisää tiedonsiirron tarvetta ja tässä teemme mielellämme yhteistyötä. Tietopyyntöjä voi Etevalle tehdä jatkossakin ja vastaamme niihin viipymättä. Haluamme kuitenkin koordinoida Etevaan tulevia tietopyyntöjä, jotta varmasti pystymme vastaamaan niistä jokaiseen. Tämän vuoksi pyydämme hyvinvointialueuudistusta koskevat tietopyynnöt lähetettävän Etevan kirjaamoon kirjaamo@eteva.fi, jonka kautta ne löytävät oikean valmistelijan Etevassa.

Arkisto