Asiakasmaksut

Etevan asiakkaat maksavat palveluistaan niin sanotun ylläpitomaksun eli maksun aterioista ja mahdollisista lisäpalveluista. Nämä maksut löydät oheisista hinnastoista. Lisäksi asiakas maksaa Etevalle vuokraa, jos hän asuu Etevan asunnossa. 

Etevan asiakkaan oma kunta maksaa lakisääteiset palvelut. Ne ovat asiakkaalle maksuttomia. 

 

Asiakasmaksuhinnasto 2022

Asumisen palvelut (asumisen ja kehitysvammapsykiatrian yksiköt)

Vuokra

 • Vuokra määräytyy vuokra-sopimuksen mukaan.

Lyhytaikainen asuminen, yli 16-vuotiaat
(asumispaketti, joka sisältää asumisen, ateriat ja muun ylläpidon)

 • Asumispaketti 32,00 € päivä/hlö
 • Asumispaketti, osavuorokautinen 16,00 € päivä/hlö
 • Asumispaketti ilman aterioita 22,00 € päivä/hlö
 • Asumispaketti ilman aterioita, osavuorokautinen 11,00 € päivä/hlö

Ylläpito, yli 16-vuotiaat (ateriat ja lisäpalvelut)

 • Ateriat koko päivä (kaksi lämmintä ateriaa ja välipalat) 10,00 € kpl/hlö
 • Ateriat osa päivä (yksi lämmin ateria sekä välipala TAI kaksi välipalaa) 5,00 € kpl/hlö
 • Lisäpalvelut, 1 luokka (1-3 lisäpalvelua) 25,00 € kk/hlö
 • Lisäpalvelut, 2 luokka (vähintään 4 lisäpalvelua) 38,00 € kk/hlö

Perhehoito

Pitkäaikainen perhehoito

 • Maksu  määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.
  (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734 § 7c,
  Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912 § 19.)

Lyhytaikainen perhehoito, yli 16-vuotiaat

 • 11,40 € päivä/henkilö
  (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734 § 6b.) 

Päiväaikainen toiminta

 • Ateria 6,70 € kpl/henkilö

 

Sosiaali- ja terveydennhuollon asiakasmaksuista annettu laki (734/92) ja asetus (912/92) määrittelevät ylläpidosta perittävät maksut.