Näin teet maksuun liittyvän oikaisuvaatimuksen

 
Voit tehdä maksua koskevaan päätökseen tai laskuun oikaisuvaatimuksen. 
Voit tehdä oikaisuvaatimuksen itse tai toinen henkilö voi tehdä sen puolestasi. Oikaisuvaatimus on kuitenkin tehtävä kirjallisesti.
 

Tee oikaisuvaatimus ajoissa

Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää siitä, kun olet saanut laskun tai päätöksen tiedoksesi. 
 
Jos sait tiedon
 • kirjeellä, katsomme sinun saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä.
 • sähköpostilla, katsomme sinun saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 
Oikaisuvaatimusaikaan ei lueta mukaan tiedoksisaantipäivää.
 

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa ainakin nämä

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa ainakin nämä tiedot

 • oma nimesi
 • kotikuntasi
 • postiosoitteesi
 • puhelinnumerosi
 • mahdollinen sähköpostiosoitteesi
 • laskun numero, päiväys ja loppusumma tai asiakasmaksupäätöksen numero, johon haet oikaisua.
 • millaista oikaisua vaadit
 • millä perusteella vaadit oikaisua. 

Liitä oikaisuvaatimukseen myös kopio laskusta tai asiakasmaksupäätöksestä.

Jos oikaisuvaatimuksen tekee joku muu puolestasi, pitää siinä lisäksi ilmoittaa
 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi
 • hänen yhteystietonsa
 • valtakirja tai muu asiakirja, jonka perusteella henkilöllä on oikeus hoitaa asiaa puolestasi.
 

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen eri tavoin

Osoita oikaisuvaatimus Eteva kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja toimita se ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä meille
 • kirjeenä osoitteeseen Eteva kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 43, 04601 Mäntsälä
 • tuomalla se käyntiosoitteeseemme Karhukuja 1, 04600 Mäntsälä
 • sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@eteva.fi.
Jätä kirje Postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että se varmasti ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
 
Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin toimistollamme ei työskennellä, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusta ei tutkita, jos  se saapuu myöhässä.