Mikä on omavalvontasuunnitelma?

Omavalvontasuunnitelmaan kuvataan menettelytavat ja asiakirjat, joilla varmistetaan palvelujen laatu ja asiakasturvallisuus. Suunnitelmaan kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla Eteva itse valvoo toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014, 47 §) mukaan suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä Etevan verkkosivuilla sekä yksiköissä. Etevan omavalvontasuunnitelmat perustuvat Valviran Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma -ohjeeseen.

Etevan toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat on koottu tälle sivulle kunnittain. Tiedostot avautuvat PDF-tiedostoina uuteen ikkunaan.