Meille töihin - Hyvää arkea luomassa

Hyvää arkea luomassa on Etevan työnantajalupauksen ydin. Siinä tiivistyvät asiat, joita etevalaiset pitävät erityisen tärkeinä. Meillä hyvää arkea luodaan monipuolisella osaamisella, tarttumalla rohkeasti toimeen ja olemalla aidosti asiakkaan kanssa.

Asiakkaamme ovat ihmisiä, jotka ovat usein kaikkein heikoimmassa asemassa. Työmme on toimia inhimillisyyden ja kunnioituksen puolestapuhujina ja niiden edistäjinä. Olemme auttamassa ja ohjaamassa asiakkaitamme arjessa pärjäämisessä. Ison talon resurssit ja työkavereiden monialainen osaaminen yhdistettynä toisia tukevaan asenteeseen tarjoavat hyvät edellytykset onnistua.

Meillä tehdään yhdessä

Lupaus: Monipuolisella osaamisella

Kattava osaaminen on vahvuutemme. Isona organisaationa haluamme olla kehityksen kärjessä. Monialaisuus tukee työtä myös kaikkein haastavimpien asiakkaiden hyvinvoinnin turvaamisessa.

Työtä oppii opiskelemalla ja ammattitaito karttuu kokemuksen myötä. Tarjoamme erinomaiset mahdollisuudet kehittyä ja kouluttautua. Se takaa osaamisen kasvun ja avaa uusia urapolkuja.

Lupaus: Tarttumalla rohkeasti toimeen

Meillä koet itsesi tervetulleeksi heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Meillä pääset käyttämään omia vahvuuksiasi osana mukavaa porukkaa.

Työkavereina arvostamme rehellisyyttä ja sitä, että asioista puhutaan suoraan. Meille on helppo tulla töihin. Olemme valmiita kokeilemaan uutta ja kehitämme yhdessä asioita aktiivisesti eteenpäin.

Lupaus: Aidosti asiakkaan kanssa

Meidän työntekijöillämme on aidosti aikaa kohdata asiakas ja asiakkaan erityistarpeet. Teemme työtä kodinomaisessa yhteisössä, asiakkaan näköisessä arjessa.

Ihmisläheisessä työssä ei ole valmiiksi käsikirjoitettuja päiviä. Asiakkaamme ovat ainutlaatuisia ihmisiä, joiden kanssa arki on täynnä merkitystä. Hyvällä asenteellamme luomme mukavaa ja turvallista ilmapiiriä. Sillä varmistamme myös asiakkaillemme hyvän arjen.

Tunnuslukuja

1300 Työntekijää
42 v Keski-ikä
87 % Naisia
84 % Vakinaisessa palvelussuhteessa

Tätä mieltä henkilöstömme on

91 % On innostunut työstään
86 % Suosittelisi nykyistä työpaikkaansa tuttavalleen
99 % Koki itse edistäneensä työhyvinvointia
90 % Mielestä asiakaspalautetta hyödynnetään työn kehittämisessä

Eteva YouTubessa

Millainen on hyvä ohjaaja?

Töissä Etevassa

Ohjaajana Etevassa

Eteva rekrytoi: työnantajana Eteva

Eteva rekrytoi: Jalkautuvat palvelut