Monipuolisia mahdollisuuksia opiskelijoille

Tavoitteemme on saada uusia osaajia vammaisalalle ja tukea opiskelijoita korkeatasoisen ammattitaidon saavuttamisessa yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Vammaisalan osaamista tarvitaan koko sosiaali- ja terveysalan kentällä!

Harjoittelupaikat

Etevassa harjoittelee vuosittain satoja opiskelijoita. Oppilaitosyhteistyö on osa ennakoivaa rekrytointia sekä tiedon ja osaamisen vaihtoa oppilaitoksen ja työpaikan välillä.

Tule harjoittelemaan Etevaan. Meillä on monenlaisia mahdollisuuksia tarjolla!

Opinnäytetyöt ja tutkimukset

Tutkiva ja kehittävä työote on Etevassa tehtävän työn lähtökohta. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä tehdäänkin sekä tiede- ja ammattikorkeakoulujen että toisen asteen oppilaitosten kanssa. Perustutkintojen opinnäytetyöt ovat tärkeä osa palvelujen ja toiminnan kehittämistä.

Suunnittele huolella aihe ja toteutus. Toimi Etevan lupamenettelyn mukaisesti ja mahdollista itsellesi uuden oppiminen!

Oppisopimukset

Oppisopimuskoulutuksella koulutamme lähinnä lähihoitajia. Oppisopimusopiskelu Etevassa edellyttää sitoutumista, kiinnostusta ja soveltuvuutta vammaisalalle. 

Oppisopimuspaikat tulevat haettaviksi samaan tapaan kuin muutkin Etevan avoimet työpaikat. Tiedotamme avoimista oppisopimuspaikoista kotisivuillamme Avoimet työpaikat -sivulla.

Harjoittelupaikat

Etevassa harjoittelee vuosittain satoja opiskelijoita. Oppilaitosyhteistyö on osa ennakoivaa rekrytointia sekä tiedon ja osaamisen vaihtoa oppilaitoksen ja työpaikan välillä.

Tule harjoittelemaan Etevaan. Meillä on tarjolla monenlaisia mahdollisuuksia!

Lue lisää