Korkeakoulu- ja tutkimustoimikunta

Etevan tahtotilana on olla haluttu ja arvostettu työnantaja, ja haluamme toimia opinnäytetyö- ja tutkimustoiminnan kumppanina. Tavoittelemme hakijaystävällistä ja tehokasta tutkimuslupaprosessia. Toimikunta käsittelee hakemuksia nonstop-periaatteella.

Tutkimuksen ja opinnäytetyön tekeminen Etevassa voi käynnistyä vasta, kun tutkijalle on myönnetty tutkimuslupa. Eteva tarjoaa opinnäytetyön tekijälle yhteyshenkilön, joka ei ohjaa opinnäytetyötä. Yhteyshenkilön tehtävänä on auttaa opinnäytetyöntekijää tutkimuksen käytännön toteutukseen liittyvissä asioissa, kuten aikatauluissa tai tilavarauksissa sekä muissa yleisissä kysymyksissä tutkimukseen liittyen. Yhteyshenkilö sovitaan tutkimuksen aiheen ja kohteen mukaan.

Tutkijalta ja opinnäytetyöntekijältä edellytetään erillinen tiivistelmä tuloksista sekä ehdotus niiden hyödyntämisestä Etevalla käytännössä.

Toimikunnan tehtävät

  • toteuttaa Etevan tutkimus- ja kehittämisohjelmaa
  • tutkimuslupahakemusten käsittely ja tutkimuslupien myöntäminen tiedekorkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen ylempiin tutkintoihin liittyvien opinnäytetöiden osalta
  • kehittää korkeakouluyhteistyötä
  • tutkimushankkeiden suunnittelun tuki ja toteutumisen varmistaminen
  • korkeakouluopiskelijoiden harjoittelun organisoiminen
  • julkaisutoiminnan organisoiminen yhteistyössä viestintä- ja kehitysyksikön kanssa
  • eettisenä toimikuntana toimiminen
  • esittää hallitukselle strategiakausittain tutkimustoiminnan painopisteet ja tavoitteet

Toimikunnan jäsenet

vs. puheenjohtaja
Marika Metsähonkala

koordinaattori
Kirsi Manssila

jäsenet
Terhi Tehola
Sari Pesu