Henkilöstön hyvinvointi

Henkilöstömme osaamisen vahvistaminen, sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin sekä turvallisuuteen liittyvät teemat ovat meille tärkeitä. Meillä on:

 • kuukaudenpulssikysely kolmen kuukauden välein
 • säännölliset kehityskeskustelut
 • henkilöstökysely joka toinen vuosi
 • nollatoleranssi epäasiallisesessa kohtelussa
 • nollatoleranssi uhka- ja väkivaltatilanteiden osalta
 • turvallinen ja sujuva arki -toimintamalli
 • tukea työssä jaksamiseen

Tällä sivulla pääset tutustumaan henkilöstöetuihimme.

Työntekijöidemme osaaminen ja työssä viihtyminen on hyvä perusta rakentaa Etevan palveluja.

Henkilöstöjohtaja

Ammatillinen kehittyminen

 • henkilöstökoulutukset
 • tutkintotavoitteinen opiskelu
 • urapolut
 • työnkierto
 • työnohjaus
 • kehittämispäivät

Henkilöstöedut

 • työterveyspalvelut
 • ryhmähenkivakuutus
 • liikunta- ja kulttuurietu
 • merkkipäivämuistamiset
 • palvelusvuosimuistamiset
 • ylimääräiset palkalliset vapaat erityispäivinä
 • ansiomerkit
 • muut henkilöstöjuhlat
 • työnantajan tarjoama kahvi/tee

Työ ja lomat

 • säännölliset ja joustavat työajat
 • etätyömahdollisuus siihen soveltuvissa tehtävissä
 • työaikapankki työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen 
 • kunta-alan pitkät vuosilomat - maksimin 38 vuosilomapäivää saa 15 työkokemusvuodesta

Palkkaus ja palkitseminen

 • rahapalkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, joka määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan, ja mahdollisesta työkokemuslisästä, jota maksetaan palvelusvuosien perusteella
 • lisäksi on mahdollista saada työsuoritusten perusteella henkilökohtaista lisää
 • rahapalkkaa täydentävät myös mahdolliset palkkiot:
  rekrytointivinkkipalkkio
  kertapalkkiot
  henkilökuntalahjat
 • muita työsuhteeseen liittyviä mahdollisia etuja ovat:
  henkilöstöruokailu
  lounasetuus