Näin rekrytoimme

Hakijakokemus

Jokainen rekrytointi on meille tärkeä ja jokainen kohtaaminen ainutlaatuinen. Haluamme olla myös rekrytoinnissa hyviä ja teemme sen parantamiseksi jatkuvasti töitä. Tavoitteenamme on jättää sinulle hyvä kokemus Etevasta.

Hakumenettely

Etevan toistaiseksi voimassa olevat virkasuhteiset tehtävät asetetaan julkisesti haettaviksi (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4§). Julkisella hakumenettelyllä varmistetaan hakijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu valintatilanteessa sekä hallinnon oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Määräaikaisten virkojen ja tehtävien sekä toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten tehtävien osalta käytämme hakumenettelyssä tapauskohtaista harkintaa.

Avoimiin työpaikkoihimme kannattaa tutustua!

Kerromme avoimista työpaikoistamme näissä kanavissa

  • Eteva.fi
  • Mol.fi
  • Monster.fi
  • Verneri.net
  • Some
  • Lehdet
  • Intranet
  • Muut kanavat