Päätöksenteko Etevassa

Etevan omistavat 45 Etelä-Suomen kuntaa. Niiden tahtoa toteuttaa Etevassa yhtymäkokous. Kunnat valitsevat yhtymäkokoukseen kukin yhden edustajan. Yhtymähallituksen jäsenet valitaan Etevan kunnissa saadun kunnallisvaalien tuloksen perusteella.

Yhtymäkokous on ylin päättävä elin

Yhtymäkokouksen tehtävät ovat

 • päättää talousarviosta
 • päättää toimintasuunnitelmasta
 • käsitellä tilinpäätös
 • valita tarvittaessa uusi toimitusjohtaja Etevalle
 • nimittää Etevan hallitus ja tarkastuslautakunta
 • tehdä tarvittaessa Etevan toimintaa linjaavia päätöksiä.

Yhtymähallitus johtaa Etevan toimintaa

Yhtymähallitus päättää niistä asioista, joita se ei ole siirtänyt kuntayhtymän johdon hoidettavaksi. Se valmistelee ne asiat, joista yhtymähallituksen pitää päättää.

Kuntayhtymän johtajat johtavat arjessa

Kuntayhtymän johto päättää jokapäiväisistä Etevan toimintaan liittyvistä asioista. Johtoon kuuluvat:

 • toimitusjohtaja
 • talous- ja hallintojohtaja
 • HR- ja viestintäjohtaja
 • palvelutoiminnan johtaja.

Tarkastuslautakunta valvoo toimintaa

Tarkastuslautakunnan jäsenet valitsee yhtymäkokous. Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä.

Tarkastuslautakunnan tehtävä on

 • huolehtia siitä, että kuntayhtymän tilintarkastus voidaan tehdä hyvin
 • arvioida yhtymäkokouksen päättämien tavoitteiden toteutumista.