Päätöksenteko Etevassa

Etevan toiminta on päättynyt 31.12.2022. Palvelutoiminta on siirtynyt eri hyvinvointialueille ja HUS-yhtymään 1.1.2023 alkaen.

Etevan omistivat 45 Etelä-Suomen kuntaa. Niiden tahtoa toteutti Etevassa yhtymäkokous. Muita luottamuselimiä olivat yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta. 

Yhtymäkokous oli ylin päättävä elin

Yhtymäkokouksen tehtävät olivat

  • päättää talousarviosta
  • päättää toimintasuunnitelmasta
  • käsitellä tilinpäätös
  • valita tarvittaessa uusi toimitusjohtaja Etevalle
  • nimittää Etevan hallitus ja tarkastuslautakunta
  • tehdä tarvittaessa Etevan toimintaa linjaavia päätöksiä.

Yhtymähallitus johti Etevan toimintaa

Yhtymähallitus päätti niistä asioista, joita se ei ollut siirtänyt kuntayhtymän johdon hoidettavaksi. Se valmisteli ne asiat, joista yhtymähallituksen piti päättää. Jäseniä oli 13.

Tarkastuslautakunta valvoi toimintaa

Tarkastuslautakunnan jäsenet valitsi yhtymäkokous. Tarkastuslautakunnassa oli 5 jäsentä.

Tarkastuslautakunnan tehtävä oli

  • huolehtia siitä, että kuntayhtymän tilintarkastus voitiin tehdä hyvin
  • arvioida yhtymäkokouksen päättämien tavoitteiden toteutumista.