Viranhaltijapäätökset

Vi­ran­hal­ti­ja­pää­tös­ten jul­kai­se­mi­nen netti­si­vuil­la li­sää Etevan toiminnan avoi­muut­ta. Viranhaltijapäätöksiä syntyy, kun yk­sit­täi­set vi­ran­hal­ti­jat käyt­tä­vät heil­le Etevan toimivaltaohjeessa siirrettyä päätäntävaltaa. 
 
Tältä sivulta löydät linkit eri viranhaltijoiden sivuille. Niillä julkaistaan Etevassa 1.1.2021 alkaen tehdyt viranhaltijapäätökset, joihin on valitusoikeus eli joihin voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus

Lue, miten sinun pitää toimia, jos haluat tehdä oikaisuvaatimuksen toimielimen tai viranhaltijan tekemästä päätöksestä. 

Näin teet oikaisuvaatimuksen