Palvelutoiminnan johtajan päätökset

Palvelutoiminnan johtajan viranhaltijapäätökset, joissa on oikaisuvaatimusoikeus.