Toimitusjohtajan päätökset 

Toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset, joissa on oikaisuvaatimusoikeus.