Yhtymähallituksen esityslista

Yhtymähallituksen esityslista julkaistaan aina 7 päivää ennen yhtymähallituksen kokousta.