Palvelut

Hyvä elämä, tasa-arvo ja osallisuus kuuluvat kaikille. Etevasta saat apua arkeesi. Tuen tarpeesi voi johtua kehitysvammasta, autismin kirjon piirteistä tai muista erityistarpeista. Suunnittelemme yhdessä sinun kanssasi sinulle sopivat palvelut.

Yksilöllisillä palveluilla itsenäisempi elämä

Palvelujemme tarkoitus on tukea sinua mahdollisimman itsenäiseen elämään ja varmistaa ihmisoikeuksiesi toteutuminen. Palvelujemme avulla voit osallistua yhteiskuntaan sen mahdollisimman tasavertaisena jäsenenä. Teemme työtä yksilökeskeisellä työotteella.

Toimintamme perustuu yksilökeskeiseen ajatteluun. Se tarkoittaa, että toiminta on lähtöisin asiakkaasta  ja hän on itse oman elämänsä asiantuntija. Häntä kuullaan tasavertaisena kumppanina.

Asiantuntijatuki

Monialainen asiantuntijatukemme on apuna arjen haasteissa tarpeittesi mukaisesti. Tukea on saatavilla koko Etevan alueella. 

Lue lisää

Peruspalveluitamme tukee kehitysvammapsykiatria yhteistyössä HYKS:n kanssa. Palveluita voi saada asuinpaikasta riippumatta.

Lue lisää

Kehitysvammapsykiatria

Etevan palveluista YouTubessa

Yhdessä me selviämme

Virtuaaliseen päivätoimintaan tutustumista ja sen kehittämistä

Neste K Tuuliruusu palkkasi osatyökykyisiä