Kehitysvammapoliklinikka

Kehitysvammapoliklinikka on perustettu palvelemaan Etevan jäsenkuntien asukkaita ja lisäksi voimme ottaa vastaan myös muiden kuntien asukkaita. Kehitysvammapoliklinikan palvelu on terveydenhoitoa, vaikka sitä tuotetaan sosiaalihuollon organisaatiossa. 

Vastaanottomme avataan 30.11.2020, mutta otamme jo nyt vastaan lähetteitä ja palvelupyyntöjä.

Kehitysvammapoliklinikka tuottaa asiakaslähtöisiä palveluja

 • tutkimusta
 • hoidon aloituksia
 • kuntoutusarvioita.

Kehitysvammapoliklinikka tarjoaa lääketieteellistä ja moniammatillista osaamista 

 • lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on todettu kehitysvammaisuus tai toimintakykyä heikentävä autismikirjon häiriö
 • aikuisille ja aikuistuville, joilla epäillään näitä (diagnostinen kokonaisarvio).

 

Palvelumme tarkoitus

Toimimme perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välissä.

Tuotamme tutkimus-, hoidonaloitus- ja kuntoutusjaksoja asiakkaille

 • kriisien ennaltaehkäisy
 • kehitysvamma- ja autismikirjon diagnostiikka (aikuistuvat ja aikuiset)
 • kuntoutussuunnitelmat
 • erikoislääkäripalvelut
 • asiantuntija- ja apuvälinearviot
 • ohjaus, neuvonta
 • tuemme vuorovaikutusta ja kommunikaatiota.

Lisäksi tuotamme konsultaatioita perusterveydenhuollolle asiakkaiden hoitoon ja koulutusta ammattilaisille yhteistyössä HUS:in kanssa.

Huomioimme erityisesti palvelut seuraaville asiakasryhmille

 • ikäryhmien rajoilla olevat asiakkaat
 • kehitysvammaiset autismikirjolla olevat asiakkaat
 • lievästi tai vaikeasti kehitysvammaiset asiakkaat ja
 • maahanmuuttajataustaiset henkilöt.

 

Toimimme moniammatillisesti

Hyödynnämme moniammatillisen työryhmämme tukena  Etevan pitkäaikaista kehitysvamma-alan asiantuntijaosaamista (sosiaalityö, autismiohjaus, perheiden ja verkostojen kanssa tehtävä työ).

Moniammatillisessa työryhmässämme työskentelee

 • erikoislääkäreitä
 • psykologi
 • toimintaterapeutti
 • seksuaalineuvoja
 • puheterapeutti
 • fysioterapeutti
 • asiakassihteeri.

 

Meille pääsee lähetteellä tai palvelupyynnöllä

Olemme lähetepoliklinikka. Asiakkaaksemme pääsee, jos lääkäri katsoo apuamme tarvittavan ja me poliklinikalla arvioimme tilanteen samoin.

Myös henkilön sosiaalityöntekijä voi tehdä palvelupyynnön.

Emme ota asiakkaita suoraan, ilman lähetettä tai palvelupyyntöä.