Kehitysvammapoliklinikka

Kehitysvammapoliklinikka on perustettu palvelemaan Etevan jäsenkuntien asukkaita ja lisäksi voimme ottaa vastaan myös muiden kuntien asukkaita. Kehitysvammapoliklinikan palvelu on terveydenhoitoa, vaikka sitä tuotetaan sosiaalihuollon organisaatiossa. 

Kehitysvammapoliklinikka tuottaa asiakaslähtöisiä palveluja

 • tutkimusta
 • hoidon aloituksia
 • kuntoutusarvioita.

Kehitysvammapoliklinikka tarjoaa lääketieteellistä ja moniammatillista osaamista 

 • lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on todettu kehitysvammaisuus tai toimintakykyä heikentävä autismikirjon häiriö
 • aikuisille ja aikuistuville, joilla epäillään näitä (diagnostinen kokonaisarvio).

 

Palvelumme tarkoitus

Toimimme perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välissä.

Tuotamme tutkimus-, hoidonaloitus- ja kuntoutusjaksoja asiakkaille

 • kriisien ennaltaehkäisyyn
 • kehitysvamma- ja autismikirjon diagnostiikkaan (aikuistuvat ja aikuiset)
 • kuntoutussuunnitelmiin
 • erikoislääkäripalveluihin
 • asiantuntija- ja apuvälinearvioihin.

Voit saada meiltä ohjausta, neuvontaa sekä tukea vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon.

Lisäksi tuotamme konsultaatioita perusterveydenhuollolle asiakkaiden hoitoon ja koulutusta ammattilaisille yhteistyössä HUS:in kanssa.

Huomioimme erityisesti palvelut seuraaville asiakasryhmille

 • ikäryhmien rajoilla olevat henkilöt
 • kehitysvammaiset autismikirjolla olevat henkilöt
 • lievästi tai vaikeasti kehitysvammaiset henkilöt ja
 • maahanmuuttajataustaiset henkilöt.

 

Toimimme moniammatillisesti

Hyödynnämme moniammatillisen työryhmämme tukena  Etevan pitkäaikaista kehitysvamma-alan asiantuntijaosaamista (sosiaalityö, autismiohjaus, perheiden ja verkostojen kanssa tehtävä työ).

Moniammatillisessa työryhmässämme työskentelee

 • erikoislääkäreitä
 • psykologi
 • toimintaterapeutti
 • seksuaalineuvoja
 • puheterapeutti
 • fysioterapeutti
 • asiakassihteeri.

 

Meille pääsee lähetteellä tai palvelupyynnöllä

Olemme lähetepoliklinikka. Asiakkaaksemme pääsee, jos lääkäri katsoo apuamme tarvittavan ja me poliklinikalla arvioimme tilanteen samoin.

Myös henkilön sosiaalityöntekijä voi tehdä palvelupyynnön.

Emme ota asiakkaita suoraan, ilman lähetettä tai palvelupyyntöä.