Lapset ja perhe

Lapsen oikeus turvalliseen lapsuuteen toteutuu, kun perhe voi hyvin. Perheen arki voi olla tavallista vaativampaa, kun lapsella on erityisiä tuen tarpeita. Meillä Etevassa perheitä tukevia palveluja ovat esimerkiksi

  • lyhytaikainen hoito eli tilapäishoito
  • asiantuntijatuki esimerkiksi kommunikaatioon
  • perheen tukeminen lapsen eri kehitysvaiheissa
  • koululaisten ja opiskelijoiden iltapäivä- ja loma-ajan toiminta.

Luottamuksellinen suhde vanhempiin on meille tärkeää. Suunnitellaan yhdessä miten tuemme perhettäsi parhaiten.

Etevan asiakkaaksi?

Haku Etevan asiakkaaksi tapahtuu oman kunnan tai Etevan sosiaalityön kautta tai suoralla palvelupyynnöllä. 

Lue tarkemmat ohjeet