Asiakastyön tietosuojailmoitus

Meidän pitää asiakastyössämme kerätä henkilötietoja asiakkaistamme. Tietosuojailmoituksessa kerromme mitä tietoja asiakkaista kerätään ja miten tietoja käsitellään. Asiakkaanamme sinulla on oikeus nähdä näitä tietoja.

Asiakastyön tietosuojailmoituksessa kerromme, että sinusta kerätään palvelujesi suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi tarvittavia tietoja. Olet itse asiakkaana tärkein tietolähde. Asiakastietojen käsittelyä ohjaa lainsäädäntö. Meillä on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus ja huolehdimme tietosuojasta ja tietoturvallisesta toiminnasta tietojesi käsittelyssä.

Tietosuojailmoituksessa kerromme tarkemmin, miten käsittelemme asiakastietoja. 

Asiakkaan oikeudet tietoihinsa

Henkilötietolaissa rekisteröidylle eli asiakkaalle säädettyjä oikeuksia ovat:

  • tiedonsaantioikeus
  • tarkastusoikeus
  • oikeus saada tietonsa korjatuiksi
  • kielto-oikeus

Kun haluat käyttää näitä oikeuksiasi, esitä pyyntösi palveluyksikön esimiehelle. Asiantuntija-apua voit kysyä Etevan tietosuojavastaavalta tai tietosuojavaltuutetun toimistosta.  

Tästä linkistä voit lukea lisää henkilötietorekistereistä ja rekisteröidyn oikeuksista tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.