Silta omannäköiseen elämään -hanke

 

Etevan Silta omannäköiseen elämään -hanke oli osa valtakunnallista vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanketta. Hanke toteutettiin 1.9.2020–31.12.2021 välisenä aikana.

Silta omannäköiseen elämään -hankkeen keskiössä oli vammaisen henkilön oman toimijuuden sekä monialaisen ja henkilön kokonaistilanteen huomioivan yhteistyön vahvistaminen.

 

Hankkeen toteutus lukuina

Hankkeen toteuttama alueellinen verkostotyö

 

 

Mitä on henkilökohtainen budjetointi?

Henkilökohtaisella budjetoinnilla (HB) tarkoitetaan palvelujen järjestämistapaa, jossa käyttäjä hankkii palveluja hänelle myönnetyllä henkilökohtaisella budjetilla. Se voi olla ainut järjestämistapa tai yksi järjestämistapa muiden rinnalla.

Henkilökohtaisessa budjetoinnissa käyttäjä on keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja päättämässä palvelujensa toteuttamisesta. Budjetoinnin tavoitteena on mahdollistaa yksilölliset palvelun, tuen ja avun ratkaisut.

Henkilökohtaisella budjetilla (HB) tarkoitetaan palveluihin käytettävissä olevia varoja, joiden määrä perustuu käyttäjälle myönnettyyn ja hänen yksilöllisen palvelutarpeensa mukaiseen palvelukokonaisuuteen. Henkilökohtaisella budjetilla voidaan vastata vain niihin tarpeisiin, joita varten se on myönnetty.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteina olivat

  • yhteistyömallien kehittäminen henkilön kokonaistilanteen huomioimiseksi osana palvelutarpeen arviointia ja elämänsuunnittelua
  • tuetun päätöksenteon käytäntöjen vahvistaminen ja riippumattoman tuen kehittäminen osana kansallista järjestämismallia.

 

Hankkeen aikana pyrittiin tunnistamaan ja kuvaamaan henkilökohtaisesta budjetoinnista hyötyvät asiakasryhmät ja heidän tarpeensa sekä edistämään tiivistä yhteistyötä

  • asiakkaan
  • hänen läheistensä
  • kotikunnan
  • muiden viranomaistahojen
  • palveluntuottajien ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeeseen kuuluva alueellinen asiakas- ja verkostotyö toimi voimavarana kansalliselle valmistelutyölle ja valtakunnallisen kokeiluhankkeen tavoitteiden saavuttamiselle.  

 

Hankkeen kohderyhmä

Silta omannäköiseen elämään -hankkeen erityisenä kohderyhmänä olivat paljon apua ja tukea tarvitsevat vammaiset henkilöt, jotka voisivat hyötyä nykyistä yksilöllisemmästä palvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta.

 

Hankekumppanit

Silta omannäköiseen elämään -hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Kela ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS / Suunta Henkilökohtaisen budjetoinnin keskus.

 

Lisätietoja hankkeesta

Kirsi Manssila
Kehittämispäällikkö, hankejohtaja
P. 040 304 7010
kirsi.manssila@eteva.fi