Monialainen ja asiakkaan kokonaistilanteen huomioiva yhteistyö

Paljon toisten apua tarvitsevien ihmisten asioissa voi toimia useita eri ammattilaisia.

Sujuva  ja monialainen yhteistyö vahvistaa parhaimmillaan, että tukea tarvitsevan ihmisen tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena. 

Henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeessa aihetta lähestyttiin haastattelututkimuksen ja selvityksen kautta.