Henkilökohtainen budjetointi - mahdollisuus yksilölliseen arkeen

Kelan tutkimus haastattelututkimuksen toteuttajana

Kelan tutkimus toteutti hankkeelle tutkimuksen. Tutkimuksen nimi on ”Henkilökohtainen budjetointi – mahdollisuus yksilölliseen arkeen. Haastattelututkimus vammaispalveluiden asiantuntijoille”. Tutkimus toteutettiin ryhmähaastatteluina vammaisten henkilöiden omaisille, palvelunjärjestäjien ja -tuottajien edustajille sekä vammaisetuuksien ja -palveluiden kanssa työskenteleville viranomaisille touko-kesäkuussa 2021. Tutkimuksen tulokset julkaistiin lokakuussa 2021.

Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä seuraavat päätelmät:

 1. Henkilökohtaisen budjetoinnille asetetut tavoitteet toteutuvat tällä hetkellä vaihtelevasti.
 2. Henkilökohtainen budjetointi voi olla keino vahvistaa yhteistä ymmärrystä asiakkaan arjesta, asiakkaan osallistumista päätöksentekoon ja yksilöllisten palveluratkaisujen rakentamista.
 3. Henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotto ja sille asetettujen tavoitteiden toteutuminen vaatii paljon asiakkaalta, hänen lähiverkostoltaan ja koko palvelujärjestelmältä.
 4. Henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotto ja hallittu toteuttaminen edellyttävät rajauksia ja linjauksia resursseihin, palveluihin, toteuttajiin ja vastuunjakoon.

 

Silta omannäköiseen elämään -hankkeen nostoja tutkimuksesta

Henkilökohtainen budjetointi tulee nähdä toimintakulttuurin ja ajattelun muutosvoimana. Toisaalta tulee tarkentaa, mitä henkilökohtainen budjetointi on ja mitä sen avulla halutaan saavuttaa. Asiakkaalta ja hänen verkostoltaan saatava moninäkökulmainen tieto on keskeinen asia henkilökohtaisen budjetoinnin suunnittelussa ja päätöksenteossa.

On tärkeää, että henkilökohtaisen budjetoinnin päätökset perustuvat käsitykseen asiakkaan omasta arviosta hyvästä elämästä ja hänen näköisestään elämästä. Asiakkaalla tulee olla aitoja valinnanmahdollisuuksia rakentaessaan omannäköistä elämäänsä. Aitojen valintojen tueksi tulisi olla esimerkkejä siitä, millaisia polkuja tai mahdollisuuksia asiakkaalla voisi olla. ”Asiakkaille pitää tuoda selkeästi näkyväksi, millaisia ideoita, ratkaisuja tai asioita henkilökohtainen budjetointi voi mahdollistaa.” Tähän liittyy myös mahdollisuus kokeilla eri palveluja ja vaihtaa mielipidettään. 

On huomioitava, että asiakkaalla ja hänen lähihenkilöillään on tiedon tarpeita liittyen esimerkiksi mahdollisiin tukiratkaisuihin. Haastateltavien mukaan palveluohjauksella on tärkeä rooli yksilöllisten palveluratkaisujen tunnistamisen ja toteuttamisen taustalla. 

Silta omannäköiseen elämään -hankkeen mukaan henkilökohtaisen budjetoinnin onnistunut käyttöönotto edellyttää seuraavia asioita:

 • tietoa asiakkaalle ja hänen lähiverkostolleen
 • kouluttamista ja riittävän osaamisen varmistamista
 • palveluohjauksen ja palvelujärjestelmien tuntemista
 • palvelujärjestelmän ketteryyttä
 • lainsäädännön valmistelua ja muutoksia
 • aikaa ja rohkeutta tehdä toisin
 • yhteistä näkyä eri toimintaympäristöissä.

 

Videotallenteet

Henkilökohtainen budjetointi: mahdollisuus yksilölliseen arkeen - webinaari 2.11.2021. Tuija Heiskanen ja Kati Sarnola

Henkilökohtainen budjetointi: mahdollisuus yksilölliseen arkeen - webinaari 2.11.2021. Kommenttipuheenvuoro Marjukka Turunen.

Henkilökohtainen budjetointi: mahdollisuus yksilölliseen arkeen 2.11.2021. Kommenttipuheenvuoro Jutta Keski-Korhonen.