Monialainen asiakasyhteistyö - haasteet ja mahdollisuudet

Selvitys

Kelan johtava asiantuntija Marjukka Turunen laati selvityksen monialaisen yhteistyön haasteista ja mahdollisuuksista.

Selvitys vastasi hankkeen tavoitteeseen tuoda näkyväksi niitä lainsäädännön ynnä muita esteitä, jotka estävät asiakasta saamasta tarvitsemaansa tukea helposti, oikea-aikaisesti ja saumattomasti.

Ideaalitilanteessa vammaisen ihmisen tarpeita arvioidaan kokonaisuutena eri ammattilaisten toimiessa yhteistyössä ja tieto on tarpeellisin osin eri ammattilaisten hyödynnettävissä.

Selvitys oli laaja katsaus asiakasyhteistyötä koskevaan lainsäädäntöön. Monialaisen yhteistyön taustalla vaikuttaa kaksi vastavoimaa: asiakkaan itsemääräämisoikeus ja yksityiselämän ja henkilötietojen suoja sekä perustuslain asiakkaalle takaamat riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Nykyhetkessä on olemassa hyviä yhteistyömalleja ja lainsäädännön pohjaa monialaiselle yhteistyölle. 

Selvityksessä tunnistettiin kuusi näkökulmaa, jotka haastavat nykyhetkessä monialaista yhteistyötä. Ne ovat

  • monialaista asiakasyhteistyötä tarvitsevien asiakkaiden tunnistaminen
  • oikeiden kumppanien löytäminen
  • asiakastietojen käsittely ja suostumus
  • yhteisten prosessien ja toimintamallien puutteet
  • asiakastietojen käsittely yhdessä tietoturvallisella välineellä
  • riittävien ja osaavien resurssien puute.

Selvityksen mukaan edellä mainitut haasteet ovat ratkaistavissa. Siihen tarvitaan määrätietoista yhteiskehittämistä.

 

Videot

Monialainen asiakasyhteistyö - haasteet ja mahdollisuudet. Marjukka Turunen kertoo tallenteella selvityksen pääkohdat

Millaiset palvelupolut tukevat asiakkaita pääsemään omiin tavoitteisiinsa. Dosentti Jorma Niemelä

Miten osallisuutta edistetään monialaisessa asiakasyhteistyössä? Näkökulmia asiakkaan kokonaistilanteen huomioimiseen, jotta palvelut olisivat vaikuttavampia.